Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 107, poz. 631 z 1926

Wyszukiwarka

Tytuł:

Oświadczenie Rządowe z dnia 21 października 1926 r. w sprawie ratyfikacji przez Holandję Międzynarodowego Porozumienia o utworzeniu w Paryżu Międzynarodowego Urzędu dla zwalczania epizootij.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1926-10-21
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 107, poz. 631 z 1926Dziennik Ustaw Nr 107, poz. 631 z 1926 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 107, poz. 630 z 1926

  Oświadczenie Rządowe z dnia 26 października 1926 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji Sanitarnej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką, podpisanej w Pradze dnia 5 września 1925 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 107, poz. 632 z 1926

  Oświadczenie Rządowe z dnia 21 października 1926 r. w sprawie przystąpienia Marokka do Międzynarodowej Konwencji z dnia 21 czerwca 1920 r., dotyczącej utworzenia Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa w Paryżu.

 • Dziennik Ustaw Nr 107, poz. 629 z 1926

  Konwencja sanitarna pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką, podpisana w Pradze dnia 5 września 1925 r.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-11-14 poz. 1245

  Ustawa z dnia 24 października 2012 r. o ratyfikacji Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej i związanych z tym warunków, podpisanej w Warszawie dnia 31 lipca 2012 r., oraz Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej, sporządzonej w Paryżu dnia 30 maja 1975 r.

 • Dziennik Ustaw z 2013-11-15 poz. 1322

  Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o ratyfikacji Umowy pomiędzy Państwami Stronami Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie ochrony i wymiany informacji niejawnych, podpisanej w Paryżu w dniu 19 sierpnia 2002 r.

 • Dziennik Ustaw z 2010-07-07 poz. 824

  Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o ratyfikacji Poprawki do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym dotyczącej wzmocnienia głosu i uczestnictwa w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, przyjętej przez Radę Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 63-2 w dniu 28 kwietnia 2008 r., oraz Poprawki do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym dotyczącej rozszerzenia działalności inwestycyjnej Międzynarodowego Funduszu Walutowego, przyjętej przez Radę Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 63-3 w dniu 5 maja 2008 r.

 • Dziennik Ustaw z 2001-07-05 poz. 1065

  Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o ratyfikacji Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego.

 • Dziennik Ustaw z 2002-01-08 poz. 1

  Ustawa z dnia 29 listopada 2001 r. o ratyfikacji Umowy o powołaniu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.