Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 112, poz. 651 z 1926

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 listopada 1926 r. w sprawie upoważnienia Komisarza Rządu na m.st. Warszawę do orzekania o przestępstwach, przewidzianych w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 listopada 1926 r. o karach za rozpowszechnianie nieprawdziwych wiadomości, oraz o karach za zniewagę władz i ich przedstawicieli.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1926-11-08
Data wejscia w życie:1926-11-09
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 112, poz. 651 z 1926Dziennik Ustaw Nr 112, poz. 651 z 1926 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 112, poz. 653 z 1926

  Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 5 listopada 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o uzupełnieniu taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 112, poz. 652 z 1926

  Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 3 listopada 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych w sprawie przepisów o kolejności przyjmowania ładunków, nadawanych do wysyłania, oraz o wykonaniu planu przewozowego na zasadzie kolejności.

 • Dziennik Ustaw Nr 112, poz. 650 z 1926

  Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 30 października 1926 r. w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia z dnia 23 lipca 1926 r. o ulgach celnych.

zamów dokument

Porady prawne

 • Termin nadania obywatelstwa

  We wrześniu 2005 żona moja złożyła wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego. Na zapytanie moje czy pośredniczących urzędów oraz Prezydenta RP nie dotyczą Konstytucja (...)

 • Prezydent jako zwierzchnik Sił Zbrojnych

  Czy Prezydent RP dysponuje możliwościami sprawowania władzy nad siłami zbrojnymi RP? Czy ma wpływ na działania prawne związane z siłami zbrojnymi RP? Czy jest osobą (...)

 • Droga ustawy od Sejmu do Prezydenta

  17 czerwca 2004 została uchwalona przez Sejm nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Ile czasu ma Prezydent na podpisanie zmian? Co oznacza "vacatio legis"? Jakie (...)

 • Tekst przysięgi sędziowskiej

  Jak brzmi tzw. "przysięga sędziowska".

 • Sankcje za nienależyte wykonanie umowy

  Wykonawca wygrywa przetarg nieograniczony ogłoszony przez Zamawiającego na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych. Ma podpisać umowę w której znajduje się m.in. (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2008 nr 1 poz. 8

  Postanowienie Przezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2007 r. nr 1131-54-07 o powołaniu Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw z 2008-01-30 poz. 97

 • Monitor Polski 1999 nr 23 poz. 333

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 1999 r. w sprawie realizacji ustaleń zawartych w Protokole z rozmów przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej Polskiej z przedstawicielami Central Związków Rolników.

 • Monitor Polski 2009 nr 8 poz. 77

  Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-11 poz. 1745

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Macedońskim w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Skopje dnia 28 listopada 1996 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.