Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 672 z 1926

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów i Ministra Skarbu z dnia 19 listopada 1926 r. w sprawie zmiany § 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów i Ministra Skarbu z dnia 16 czerwca 1926 r., tyczącego się kosztów w sprawach przed Najwyższym Trybunałem Administracyjnym.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1926-11-19
Data wejscia w życie:1927-01-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 672 z 1926Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 672 z 1926 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 675 z 1926

  Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 18 listopada 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zmianach i uzupełnieniach taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 677 z 1926

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 10 listopada 1926 r. o częściowej zmianie rozporządzenia z dnia 1 sierpnia 1924 r. w sprawie postępowania o uznaniu za zaginione bez własnej winy osób, których zaginięcie pozostaje w związku przyczynowym ze służbą wojskową.

 • Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 671 z 1926

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1926 r. w sprawie niektórych zmian statutu Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 676 z 1926

  Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 4 listopada 1926 r. w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych, Ministrem Przemysłu i Handlu oraz Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych w sprawie zmiany w załączniku do rozporządzenia z dnia 30 czerwca 1926 r. o wykonaniu art. 57 ustęp ostatni ustawy z dnia 23 maja 1924 r. o powszechnym obowiązku służby wojskowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 673 z 1926

  Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 23 października 1926 r. w sprawie zmian w przepisach o budowie i ruchu na kolejach żelaznych, obowiązujących w okręgach dyrekcji kolei państwowych w Poznaniu, Gdańsku i Katowicach.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-14 poz. 1434

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa

 • Monitor Polski 2003 nr 1 poz. 3

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 stycznia 2003 r. nr 113-1-03 o zmianie w składzie Rady Ministrów

 • Monitor Polski 2013 poz. 730

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa

 • Monitor Polski 2000 nr 25 poz. 519

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 sierpnia 2000 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów.

 • Monitor Polski 2012 poz. 444

  Zarządzenie Nr 55 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.