Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 696 z 1926

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 grudnia 1926 r. o przedłużeniu terminu wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 grudnia 1924 r. w przedmiocie rewizji uprawnień (koncesyj) na sprzedaż przedmiotów, objętych monopolem skarbowym.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1926-12-10
Data wejscia w życie:1926-12-15
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 696 z 1926Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 696 z 1926 - pozostałe dokumenty:

  • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 697 z 1926

    Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 grudnia 1926 r. w sprawie pobierania w roku 1927 nadzwyczajnego 10%-go dodatku do podatków bezpośrednich, podatków pośrednich, opłat stemplowych, podatku spadkowego i od darowizn, jako też do wpłacanych, względnie przymusowo ściąganych zaległości wyżej wymienionych danin.

  • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 695 z 1926

    Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 grudnia 1926 r. o utworzeniu Rady Finansowej przy Ministrze Skarbu.

  • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 699 z 1926

    Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1926 r. o sposobie powoływania sekretarza Trybunału Kompetencyjnego.

  • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 703 z 1926

    Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 listopada 1926 r. w sprawie ustalenia podstawowej ceny monopolowej za spirytus w kampanji 1926/27 r.

  • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 698 z 1926

    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 1926 r. o wynagrodzeniu Prezesów i członków Trybunału Kompetencyjnego.

  • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 694 z 1926

    Ustawa z dnia 25 listopada 1926 r. w sprawie ratyfikacji traktatu gwarancyjnego między Polską a Rumunją, podpisanego w Bukareszcie dnia 26 marca 1926 r.

  • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 702 z 1926

    Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 listopada 1926 r. w sprawie ustalenia stopy opłaty za nadzór nad zakładami ubezpieczeń za 1925 r.

  • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 701 z 1926

    Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 listopada 1926 r. w sprawie umundurowania funkcjonarjuszów straży celnej.

  • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 700 z 1926

    Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 listopada 1926 r. o przyznawaniu nagród za przyczynianie się do wykrycia przestępstw podlegających ustawie karnej skarbowej.

zamów dokument

Porady prawne

  • Prezydent jako zwierzchnik Sił Zbrojnych

    Czy Prezydent RP dysponuje możliwościami sprawowania władzy nad siłami zbrojnymi RP? Czy ma wpływ na działania prawne związane z siłami zbrojnymi RP? Czy jest osobą (...)

  • Droga ustawy od Sejmu do Prezydenta

    17 czerwca 2004 została uchwalona przez Sejm nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Ile czasu ma Prezydent na podpisanie zmian? Co oznacza "vacatio legis"? Jakie (...)

  • Karta pojazdu

    Pod koniec czerwca kupiłem samochód osobowy. Był on pierwszy raz rejestrowany w Polsce. Musiałem przy rejestrowaniu wyrobić Kartę pojazdu , za którą zapłaciłem 1000 (...)

  • Tekst przysięgi sędziowskiej

    Jak brzmi tzw. "przysięga sędziowska".

  • Oświadczenie majątkowe prac. samorządowego

    Jestem pracownikiem samorządowym. Do dnia 14 grudnia 2006 r. pracowałam na stanowisku kierownika ośrodka pomocy społecznej, od 15 grudnia 2006 r. jestem specjalistą ds. (...)

Podobne Akty prawne

  • Monitor Polski 2006 nr 1 poz. 5

    Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 2005 r. nr 113-31-05 o powołaniu Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

  • Monitor Polski 2012 poz. 995

    Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2012 r. w związku z 90. rocznicą zamordowania prezydenta Gabriela Narutowicza

  • Monitor Polski 2008 nr 1 poz. 8

    Postanowienie Przezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2007 r. nr 1131-54-07 o powołaniu Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

  • Monitor Polski 2000 nr 7 poz. 161

    Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 2000 r. o zmianie postanowienia o przedłużeniu okresu użycia Polskiej Jednostki Wojskowej w Siłach Międzynarodowych w Kosowie w Federalnej Republice Jugosławii.

  • Monitor Polski 2009 nr 8 poz. 77

    Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.