Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 117 z 1926

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 grudnia 1925 r. w sprawie opłat stemplowych od poświadczeń odbioru sum pieniężnych lub innych przedmiotów wartościowych w kasach państwowych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1925-12-30
Data wejscia w życie:1926-03-11
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 117 z 1926Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 117 z 1926 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 118 z 1926

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 lutego 1926 r. w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 31 października 1925 r. o odszkodowaniu dla urzędników i robotników przedsiębiorstw spirytusowych, którzy z powodu wprowadzenia monopolu spirytusowego stracili zajęcie.

 • Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 122 z 1926

  Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 15 lutego 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o przewozie przesyłek całowagonowych od stacyj i do stacyj Krzewie, Turzynów, Barłogi, Kramsk, Patrzyków, Spławie i Cienin państwowej normalnotorowej linji Kutno-Strzałkowo.

 • Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 116 z 1926

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1926 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Lutogniew w powiecie krotoszyńskim w województwie poznańskiem i wcieleniu jego terytorjum do gminy wiejskiej Lutogniew w tymże powiecie i województwie.

 • Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 121 z 1926

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 8 lutego 1926 r. o wykonaniu art. 8 ustawy z dnia 22 września 1922 r. w przedmiocie zmiany ustawy niemieckiej z dnia 20 grudnia 1911 r. o ubezpieczeniu urzędników prywatnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 120 z 1926

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 lutego 1926 r. o zniesieniu gmin: Trzebinia Miasto i Trzebinia Wieś w powiecie chrzanowskim w województwie krakowskiem i utworzeniu z ich terytorjum gminy "Trzebinia " w tymże powiecie i województwie.

 • Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 119 z 1926

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 stycznia 1926 r. o pierwszych wyborach do rady izby lekarskiej wileńsko-nowogródzkiej.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-08-13 poz. 1356

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2003 r. w sprawie określenia sposobów powiadamiania Narodowego Banku Polskiego, Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz podmiotów prowadzących system płatności lub system rozrachunku papierów wartościowych

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-31 poz. 1268

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie opłat lotniskowych dla państwowych statków powietrznych wykonujących loty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa państwa, ochroną granicy państwowej lub poszukiwaniem i ratownictwem

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-30 poz. 661

  Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy o języku polskim

 • Dziennik Ustaw z 2011-08-11 poz. 991

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności administracyjnych i rozliczeń finansowych związanych z prowadzeniem depozytu przedmiotów wartościowych i środków pieniężnych osób pozbawionych wolności

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-02 poz. 441

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości prowizji od opłat drogowych i kar pieniężnych pobieranych przez urzędy celne oraz sposobu jej pobierania i rozliczania z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.