Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 132 z 1926

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 lutego 1926 r. w sprawie zmiany organizacji urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych oraz komisyj szacunkowych do podatków: dochodowego i przemysłowego w okręgu izby skarbowej w Lublinie.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1926-02-16
Data wejscia w życie:1926-03-06
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 132 z 1926Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 132 z 1926 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 131 z 1926

  Ustawa z dnia 3 marca 1926 r. w sprawie ratyfikacji traktatu Gwarancyjnego między Polską a Francją oraz traktatu Arbitrażowego między Polską a Niemcami, podpisanych w Londynie dnia 1 grudnia 1925 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 135 z 1926

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 lutego 1926 r. o zmianie granic gmin wiejskich Bobrowniki i Wojkowice-Kościelne w powiecie będzińskim w województwie kieleckiem.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 137 z 1926

  Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 27 lutego 1926 r. w sprawie pobierania opłat na utrzymanie morskich stacyj ratowniczych i zmiany morskich opłat pilotowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 136 z 1926

  Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 23 lutego 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zmianach i uzupełnieniach rozporządzenia o wprowadzeniu zniżki taryfowej dla węgla kamiennego w komunikacji polsko-austrjackiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 134 z 1926

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 lutego 1926 r. o wydzieleniu wsi i folwarku Gózd oraz niezamieszkałych kolonij Gózd "A" i Gózd "B" z gminy wiejskiej Miastków w powiecie garwolińskim w województwie lubelskiem i wcieleniu ich do gminy wiejskiej Parysów w tymże powiecie i województwie.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 133 z 1926

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 lutego 1926 r. w sprawie dodatkowego cennika detalicznej sprzedaży specjalnych wyrobów tytoniowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 130 z 1926

  Ustawa z dnia 12 lutego 1926 r. o utworzeniu samodzielnej gminy wiejskiej "Czachary-Zbaraskie" w powiecie zbaraskim.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2002 nr 38 poz. 602

  Zarządzenie Nr 102 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2002 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów.

 • Dziennik Ustaw z 1999-03-26 poz. 247

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów.

 • Dziennik Ustaw z 2010-02-10 poz. 112

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5000 zł

 • Monitor Polski 2004 nr 56 poz. 955

  Zarządzenie Nr 136 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów

 • Dziennik Ustaw z 2003-09-01 poz. 1501

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa i szczegółowych zasad obsługi rachunków bankowych budżetu państwa oraz zakresu i terminów sporządzania przez Narodowy Bank Polski informacji i sprawozdań z wykonania budżetu państwa w ramach obsługi bankowej budżetu państwa


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.