Logowanie

Dziennik Ustaw ROK 1926 NR 39

Wyszukiwarka

 • Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 246 z 1926

  Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 26 kwietnia 1926 r. o ulgach celnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 242 z 1926

  Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 kwietnia 1926 r. o wywłaszczeniu i czasowem zajęciu gruntów do przebudowy części szlaku kolei Skarżysko-Sobów i do budowy mostu kolejowego na Wiśle pod Sandomierzem.

 • Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 245 z 1926

  Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 14 kwietnia 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zmianach i uzupełnieniach Części I Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt kolejami żelaznemi w Polsce, obowiązującej od dnia 1 maja 1925 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 244 z 1926

  Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1926 r. o ustaleniu obowiązującego tekstu ustawy z dnia 31 lipca 1923 r. o scalaniu gruntów.


 • Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 243 z 1926

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej, Ministra Spraw Wojskowych i Ministra Skarbu z dnia 13 marca 1926 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 3 marca 1925 r. o rozciągnięciu na część górnośląską województwa śląskiego mocy obowiązującej ustaw o zaopatrzeniu rodzin po poległych i zmarłych lub zaginionych bez własnej winy, których śmierć względnie zaginięcie znajduje się w związku ze służbą wojskową.

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.