Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 273 z 1926

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 24 marca 1926 r. w sprawie przepisów wyborczych dla kas chorych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1926-03-24
Data wejscia w życie:1926-06-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 273 z 1926Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 273 z 1926 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 276 z 1926

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 maja 1926 r. o urządzeniu i utrzymaniu publicznych zakładów kąpielowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 270 z 1926

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1926 r. w sprawie czasowego zawieszenia art. 12 ust. 2 ustawy o Najwyższym Trybunale Administracyjnym w brzmieniu nadanem jej ustawą z dnia 25 marca 1926 r. na obszarze województw: wileńskiego, nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 274 z 1926

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 kwietnia 1926 r. w sprawie zmiany § 12 rozporządzenia z dnia 13 grudnia 1920 r. o postępowaniu celnem.

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 275 z 1926

  Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 23 kwietnia 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie wykonania ustawy z dnia 14 grudnia 1925 r. o Głównej Inspekcji Kolejowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 269 z 1926

  Ustawa z dnia 22 kwietnia 1926 r. w sprawie przyłączenia gmin wiejskich, wchodzących w skład powiatu jednego województwa, do przyległego powiatu województwa drugiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 268 z 1926

  Ustawa z dnia 22 kwietnia 1926 r. określająca właściwość sądów w sprawach o przestępstwo, przewidziane w art. 51 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 listopada 1924 r. o prawie czekowem.

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 272 z 1926

  Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 27 marca 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie uposażeń dyrektorów i nauczycieli Państwowych Konserwatorjów Muzycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 271 z 1926

  Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 23 marca 1926 r. w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych, w sprawie udzielania pomocy państwowej przy wykonywaniu postanowień i dekretów kościelnych.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2010 nr 68 poz. 856

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych.

 • Dziennik Ustaw z 2009-05-25 poz. 655

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy

 • Monitor Polski 2004 nr 14 poz. 226

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 marca 2004 r.w sprawie wzorów pieczęci okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego

 • Dziennik Ustaw z 2011-09-14 poz. 1146

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu oraz ramowego podziału czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych, trybu postępowania dotyczącego podziału czasu, zakresu rejestracji oraz sposobu przygotowania i emisji audycji wyborczych w programach publicznej radiofonii i telewizji

 • Monitor Polski 2004 nr 6 poz. 114

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 lutego 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.