Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 332 z 1926

Wyszukiwarka

Tytuł:

Oświadczenie Rządowe z dnia 29 maja 1926 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką w przedmiocie wzajemnego dopuszczania lekarzy i położnych do wykonywania praktyki, podpisanej w Warszawie dnia 23 września 1922 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1926-05-29
Data wejscia w życie:1926-06-11
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 332 z 1926Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 332 z 1926 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 337 z 1926

  Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 4 czerwca 1926 r. o przyznaniu Wystawie Wynalazków, mającej się odbyć w Warszawie w czerwcu 1926 r. ulg w sprawie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 334 z 1926

  Oświadczenie Rządowe z dnia 29 maja 1926 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji Turystycznej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką, podpisanej dnia 30 maja 1925 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 335 z 1926

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 1926 r. o wysokości kar pieniężnych przewidzianych dekretem z dnia 7 lutego 1919 r. o rejestrze handlowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 336 z 1926

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 20 maja 1926 r. w sprawie wykluczenia od prawa do świadczeń zabezpieczających osób zabezpieczonych na wypadek bezrobocia, pozostających bez pracy na skutek choroby, inwalidztwa, strajku lub też przewinień, które na mocy obowiązujących ustaw powodują wydalenie z pracy.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 333 z 1926

  Konwencja Turystyczna pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką, podpisana dnia 30 maja 1925 r. w Pradze.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 331 z 1926

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką w przedmiocie wzajemnego dopuszczania lekarzy i położnych do wykonywania praktyki, podpisana w Warszawie dnia 23 września 1922 r.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-07 poz. 1541

  Oświadczenie Rządowe z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską, sporządzonej w Warszawie dnia 8 czerwca 2000 r., o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r.

 • Dziennik Ustaw z 2007-09-26 poz. 1247

 • Dziennik Ustaw z 2005-11-04 poz. 1912

  Oświadczenie Rządowe z dnia 18 września 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o zmianie i uzupełnieniu Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, podpisanej w Mojmirovcach dnia 30 października 2003 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-07-12 poz. 1644

  Ustawa z dnia 14 maja 2004 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o zmianie i uzupełnieniu Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 21 grudnia 1987 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-15 poz. 216

  Oświadczenie Rządowe z dnia 24 października 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką zmieniającej Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o małym ruchu granicznym sporządzoną w Zakopanem dnia 6 grudnia 1996 r., podpisanej w Bratysławie dnia 24 stycznia 2000 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.