Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 338 z 1926

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Kierownika Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 20 maja 1926 r. w sprawie kwalifikacyj zawodowych lekarzy do nauczania higjeny i anatomji w seminarjach nauczycielskich państwowych i prywatnych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1926-05-20
Data wejscia w życie:1926-06-15
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 338 z 1926Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 338 z 1926 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 342 z 1926

  Obwieszczenie Ministra Kolei z dnia 7 czerwca 1926 r. w sprawie listy linij kolei żelaznych, do których stosuje się konwencję międzynarodową o przewozie towarów kolejami żelaznemi.

 • Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 341 z 1926

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 czerwca 1926 r. o przekazaniu wojewodom: warszawskiemu, łódzkiemu, kieleckiemu, lubelskiemu i białostockiemu orzekania w ostatniej instancji w sprawach administracyjno-karnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 340 z 1926

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 maja 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie określenia pasa granicznego, przewidzianego w art. 1 Konwencji polsko-czeskosłowackiej o ułatwieniach w małym ruchu granicznym.

 • Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 339 z 1926

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 maja 1926 r. w sprawie zwinięcia sądu pokoju w sądach powiatowych w Czarnkowie i Ostrzeszowie.

zamów dokument

Porady prawne

 • Nauczyciel z licencjatem

  Czy od 2006r. będzie można zatrudnić w gimnazjum osoby, które posiadają licencjat oraz osoby posiadające np: studia magisterskie z języka rosyjskiego i licencjat z (...)

 • Pełnienie dyżurów przez lekarzy stażystów

  Gdzie mogę znaleźć informacje na temat pełnienia dyżurów przez lekarzy stażystów?

 • Powołanie rzecznika dyscyplinarnego w US

  Naczelnik urzędu skarbowego powołał rzecznika dyscyplinarnego nie informując o tym związków zawodowych. Na jakiej podstawie prawnej i w jaki sposób winien być powoływany (...)

 • Zawarcie umowy konsorcjum

  Czy umowa konsorcjum jest zastrzeżona tylko dla firm prywatnych? Czy konsorcjum dla osiągnięcia jednego celu (i złożenia razem środków finansowych) może składać (...)

 • Darowizna akcji pracowniczych

  Czy przeniesienie własności akcji nabytych na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych /Dz.U. Nr 118, poz.561 (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1987-10-23 poz. 178

  Ustawa z dnia 23 października 1987 r. o utworzeniu urzędu Ministra Edukacji Narodowej.

 • Dziennik Ustaw z 1999-07-14 poz. 676

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów.

 • Dziennik Ustaw z 2010-04-21 poz. 420

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych kształtujących w zawodzie pielęgniarki i położnej

 • Dziennik Ustaw z 2010-05-11 poz. 515

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw z 1999-04-27 poz. 416

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego oraz warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego podręczników i zalecania środków dydaktycznych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.