Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 37 z 1926

Wyszukiwarka

Tytuł:

Oświadczenie Rządowe z dnia 28 grudnia 1925 r. w sprawie przystąpienia Japonji do Międzynarodowej Konwencji, podpisanej w Paryżu dnia 4 maja 1910 roku, dotyczącej zwalczania handlu żywym towarem.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1925-12-28
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 37 z 1926Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 37 z 1926 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 34 z 1926

  Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 16 stycznia 1926 r. w sprawie ustanowienia cła wywozowego od pszenicy.

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 39 z 1926

  Oświadczenie Rządowe z dnia 2 stycznia 1926 r. w sprawie przystąpienia Węgier do Międzynarodowej Konwencji o zakazie używania białego (żółtego) fosforu przy wyrobie zapałek, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1906 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 33 z 1926

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 2 stycznia 1926 r. w sprawie ceny detalicznej sprzedaży tabaki do zażywania "Napoleonka".

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 38 z 1926

  Oświadczenie Rządowe z dnia 31 grudnia 1925 r. w sprawie przystąpienia Somalilandu Francuskiego i Republiki Honduras do Międzynarodowej Konwencji Radiotelegraficznej, podpisanej w Londynie dnia 5 lipca 1912 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 31 z 1926

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1925 r. o statystyce taboru żeglugi śródlądowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 36 z 1926

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 grudnia 1925 r. w sprawie przystąpienia Chin do Międzynarodowej Konwencji, dotyczącej zwalczania handlu żywym towarem, podpisanej w Paryżu dnia 4 maja 1920 roku.

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 30 z 1926

  Ustawa z dnia 22 grudnia 1925 r. w przedmiocie zmiany niektórych, dotyczących państwowego podatku dochodowego i podatku emisyjnego, przepisów rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 czerwca 1924 r. o bilansowaniu w złotych oraz określeniu w złotych kapitałów własnych przedsiębiorstw, obowiązywanych do prowadzenia ksiąg handlowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 29 z 1926

  Ustawa z dnia 22 grudnia 1925 r. w sprawie utworzenia województwa wileńskiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 35 z 1926

  Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 19 grudnia 1925 r. w sprawie komisyj mieszanych dla ochrony zabytków sztuki i kultury, znajdujących się w katolickich kościołach i lokalach kościelnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 28 z 1926

  Ustawa z dnia 18 grudnia 1925 r. w przedmiocie zawieszenia biegu przedawnienia w razie zawładnięcia nieruchomościami b. Banków Włościańskiego i Szlacheckiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 32 z 1926

  Rozporządzenie Ministra Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 17 grudnia 1925 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 22 lipca 1925 r. o uregulowaniu obrotu cukrem.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-11-14 poz. 1245

  Ustawa z dnia 24 października 2012 r. o ratyfikacji Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej i związanych z tym warunków, podpisanej w Warszawie dnia 31 lipca 2012 r., oraz Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej, sporządzonej w Paryżu dnia 30 maja 1975 r.

 • Dziennik Ustaw z 2011-07-13 poz. 852

  Ustawa z dnia 26 maja 2011 r. o wypowiedzeniu Konwencji międzynarodowej o zakazie pracy nocnej kobiet, zatrudnionych w przemyśle, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1905 r.

 • Dziennik Ustaw z 2012-03-26 poz. 318

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji międzynarodowej o zakazie pracy nocnej kobiet, zatrudnionych w przemyśle, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1906 roku

 • Dziennik Ustaw z 2013-11-15 poz. 1322

  Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o ratyfikacji Umowy pomiędzy Państwami Stronami Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie ochrony i wymiany informacji niejawnych, podpisanej w Paryżu w dniu 19 sierpnia 2002 r.

 • Dziennik Ustaw z 2010-10-30 poz. 1462

  Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o ratyfikacji Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, sporządzonej w Paryżu dnia 17 października 2003 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.