Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 376 z 1926

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 1 lipca 1926 r. o uzupełnieniu prowizorjum budżetowego na czas od 1 maja do 30 czerwca 1926 r. i o prowizorjum budżetowem na czas od 1 lipca do 30 września 1926 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1926-07-01
Data wejscia w życie:1926-07-02
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 376 z 1926Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 376 z 1926 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 378 z 1926

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 czerwca 1926 r. o przedłużeniu terminu do składania podań w Głównym Urzędzie Likwidacyjnym o zabezpieczenie praw do tytułów na okaziciela, wywiezionych na terytorjum obecnego Związku Socjalistycznych Republik Rad lub złożonych w instytucjach na tem terytorjum.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 377 z 1926

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 czerwca 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zastosowania do gminy wiejskiej Kamień Koszyrski, tegoż powiatu, województwa poleskiego, przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r., dotyczących gmin miejskich.

zamów dokument

Porady prawne

 • Ustawa o świadku koronnym

  Ustawa o świadku koronnym, jak wynika z przepisów końcowych , obowiązuje do 1 września 2006 roku. Czy oznacza to, że po 1 września nie maja już zastosowania te przepisy? (...)

 • Kolejna umowa na czas określony

  Pracodawca zawarł ze mną trzy umowy na czas określony 1 października 2001 do 31 grudnia 2001 - okres próbny, 1 stycznia 2002 do 30 czerwca 2002 i od 1 lipca 2002 do 31 (...)

 • Opóźnienie w wykonaniu zobowiązania

  Zawarłem umowę przedwstępną z developerem na mieszkanie. Developer zobowiązał się wybudować i przekazać mi mieszkanie w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca. (...)

 • Zwiększenie urlopu w trakcie roku

  Zostałem zatrudniony 18 listopada 2002. 18 lutego 2003 po okresie próbnym pracodawca podpisał ze mną umowę o pracę. W tym czasie byłem studentem 5 roku. Studia ukończyłem (...)

 • Okres wypowiedzenia umowy

  W umowie o współpracy mam zapis, że każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-08-27 poz. 1926

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2004 r. w sprawie przekazania Wojewódzkim Sądom Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim i Kielcach rozpoznawania spraw z obszaru województwa lubuskiego i świętokrzyskiego należących do właściwości Wojewódzkich Sądów Administracyjnych w Poznaniu i Krakowie

 • Legislacja UE z 2007-11-22 nr 304 poz. 49

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 66/2007 z dnia 15 czerwca 2007 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w szczególnych (...)

 • Komunikat UE z 2010-07-15 nr 191 poz. 8

  Zaproszenie do składania wniosków 2010 o wkłady finansowe na rzecz działalności europejskich organizacji konsumenckich (Działanie 5 decyzji nr 1926/2006/WE (...)

 • Komunikat UE z 2010-07-15 nr 191 poz. 9

  Zaproszenie do składania wniosków 2010 o wkłady finansowe na rzecz działalności europejskich organizacji konsumenckich reprezentujących interesy (...)

 • Monitor Polski 2000 nr 9 poz. 187

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2000 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.