Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 451 z 1926

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 lipca 1926 r. w sprawie kursu listów zastawnych Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie, Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego we Lwowie i Wileńskiego Banku Ziemskiego w Wilnie przy przyjmowaniu na poczet podatku majątkowego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1926-07-31
Data wejscia w życie:1926-08-13
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 451 z 1926Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 451 z 1926 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 453 z 1926

  Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 6 sierpnia 1926 r. w sprawie wyznaczenia prowizorycznych kontyngentów cukru na czas od 1-go października 1926 r. do 30-go września 1927 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 457 z 1926

  Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 4 sierpnia 1926 r. dotyczące zmian niektórych postanowień rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu u dnia 13 grudnia 1924 r. w sprawie należytości budowlanych uiszczanych przez abonentów państwowych sieci telefonicznych nowozgłaszających się, zmieniających lokale lub cesjonariuszy.

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 452 z 1926

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 lipca 1926 r. w sprawie kursu listów zastawnych Państwowego Banku Rolnego przy przyjmowaniu na poczet podatku majątkowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 461 z 1926

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 1926 r. o dyzlokacji sądów pokoju w mieście st. Warszawie.

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 460 z 1926

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 1926 r. w sprawie zwinięcia sądu pokoju w sądzie powiatowym w Trzemesznie.

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 459 z 1926

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 1926 r. w sprawie zwinięcia sądu pokoju w sądzie powiatowym w Wągrowcu.

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 458 z 1926

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 1926 r. w sprawie zwinięcia sądu pokoju w sądzie powiatowym w Śremie.

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 456 z 1926

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lipca 1926 r. o zniesieniu gmin: Bukowsko Miasto i Bukowsko Wieś w powiecie sanockim w województwie lwowskiem i utworzeniu w granicach dotychczasowych terytorjów tych gmin nowej gminy "Bukowsko".

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 455 z 1926

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1926 r. o organizacji urzędów śledczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 454 z 1926

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 5 lipca 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu oraz Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zmianie rozporządzeń, dotyczących podziału na okręgi i obwody inspekcji pracy.

zamów dokument

Porady prawne

 • konto bankowe wspolwlasciciel - darowizna

  Rodzice, chcą uczynić mnie współwłaścicielem swojego konta bankowego. Do tej pory byłam pelnomocnikiem. Czy zamiana pełomocnika na współwłaściciela lub dołączenie (...)

 • TBS jako developer

  Czy developerem jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego?

 • Darowizna dla męża

  Otrzymałam od mamy darowiznę na swoje konto. W związku z tym złożyłam odpowiednie dokumenty do urzędu skarbowego. Następnie część pieniędzy (ponad 10 tys.zł) (...)

 • Regulowanie czynszu w TBS

  Czy po uwolnieniu czynszów (kiedy to nastąpi?) TBS-y będą mogły dyktować dowolne ceny czynszów za mieszkania czynszowe?

 • Termin udzielenia odpowiedzi przez TBS

  W jakim maksymalnym terminie Towarzystwo Budownictwa Społecznego musi udzielić odpowiedzi na pisemny wniosek. Na jakiej podstawie prawnej mogą opierać ten termin?

Podobne Akty prawne

 • Legislacja UE z 2009-12-29 nr 350 poz. 59

  Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie agencji ratingowych (  Dz.U. L 302 (...)

 • Komunikat UE z 2006-08-30 nr 207 poz. 11

  Wyciąg ze środka odnoszącego się do reorganizacji ustanowionego zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 dyrektywy 2001/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z (...)

 • Komunikat UE z 2011-01-22 nr 22 poz. 7

  Postępowanie likwidacyjne – Decyzja o wszczęciu postępowania likwidacyjnego (Likwidacja dobrowolna w wyniku podjęcia uchwały Nadzwyczajnego Walnego (...)

 • Komunikat UE z 2010-09-11 nr 245 poz. 3

  Postępowanie likwidacyjne – Decyzja o wszczęciu postępowania likwidacyjnego (Likwidacja dobrowolna w wyniku podjęcia uchwały Nadzwyczajnego Walnego (...)

 • Komunikat UE z 2007-08-04 nr 183 poz. 10

  Sprawa C-453/05: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 21 czerwca 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.