Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 471 z 1926

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 sierpnia 1926 r. w sprawie zmiany wyjaśnień uzupełniających taryfę celną.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1926-08-05
Data wejscia w życie:1926-08-21
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 471 z 1926Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 471 z 1926 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 472 z 1926

  Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 11 sierpnia 1926 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 19 lipca 1926 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie wytworów hutniczych walcowanych oraz niektórych wyrobów metalowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 476 z 1926

  Oświadczenie Rządowe z dnia 4 sierpnia 1926 r. w sprawie ratyfikacji przez Francję przystąpienia do Konwencji Międzynarodowej o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Genewie dnia 30 września 1921 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 470 z 1926

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1926 r. o zmianie granic gminy miejskiej Nieśwież w powiecie nieświeskim w województwie nowogródzkiem.

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 469 z 1926

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1926 r. w sprawie zmiany § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1925 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Przyłubie Polskie w powiecie bydgoskim i wcieleniu go do gminy miejskiej Solec w tymże powiecie.

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 475 z 1926

  Oświadczenie Rządowe z dnia 2 sierpnia 1926 r. w sprawie rozciągnięcia postanowień Traktatu Handlowego i Nawigacyjnego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonem Królestwem, podpisanego w Warszawie dnia 26 listopada 1923 r., na terytorjum Osad Cieśninowych (Straits Settlements).

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 473 z 1926

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lipca 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu, w sprawie zmiany przepisów § 13 rozporządzenia II Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 marca 1924 r. wydanego w porozumieniu z Ministrem Skarbu w celu wykonania ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 474 z 1926

  Oświadczenie Rządowe z dnia 26 lipca 1926 r. w sprawie przystąpienia Związku Szwajcarskiego do Międzynarodowej Konwencji o zwalczaniu handlu żywym towarem, podpisanej w Paryżu w dniu 4 maja 1910 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 468 z 1926

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 lipca 1926 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrjacką w przedmiocie wzajemnego obrotu prawnego, podpisanej w Wiedniu dnia 19 marca 1924 r. (ratyfikowanej zgodnie z ustawą z dnia 22 lipca 1925 r.).

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 467 z 1926

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrjacką w przedmiocie wzajemnego obrotu prawnego, podpisana w Wiedniu dnia 19 marca 1924 roku (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 22 lipca 1925 r.).

zamów dokument

Porady prawne

 • Import sprzętu komputerowego (myszki) z USA

  Rozważam możliwość zamówienia znaczącej ilości sprzętu komputerowego z USA (praktycznie same myszki komputerowe). Nie prowadzę jednak żadnej działalności gospodarczej, (...)

 • Wezwanie pełnomocnika do złożenia wyjaśnień

  Jestem pełnomocnikiem strony (strona jest moim kolegą) w sprawie dotyczącej naruszenia Prawa budowlanego. Organ nadzoru budowlanego wezwał pełnomocnika do złożenia (...)

 • Ustalenie stawek za wodę

  Czy gmina nie będąca właścicielem oczyszczalni ścieków i studni wody sanitarnej może ustalać wysokość opłat za dostarczenie wody i odbiór ścieków (właścicielem (...)

 • Poinformowanie dłużnika o stanie egzekucji

  Jestem dłużnikiem kilku firm. Wpłacam systematycznie komornikowi określoną kwotę. Jak mam się dowiedzieć komu i ile zostało przekazane. Jak mogę i od kogo uzyskać (...)

 • Brak zgłoszenia przywozu pieniędzy do Polski

  Przywoziłam z zagranicy do Polski większą sumę obcej waluty. Czy przy przywozie dużej ilości obcej waluty do Polski nierezydent ma obowiązek zgłosić ten fakt? Jeśli (...)

Podobne Akty prawne

 • Legislacja UE z 2005-01-18 nr 14 poz. 13

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 72/2005 z dnia 17 stycznia 2005 r. zawieszające preferencyjne stawki celne i przywracające Wspólną Taryfę Celną (...)

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-19 poz. 1639

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-23 poz. 1885

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.

 • Monitor Polski 2013 poz. 125

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie wzoru kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-25 poz. 392

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.