Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 483 z 1926

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 lipca 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych i Spraw Wojskowych o zmianie rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 października 1924 r. wydanego w porozumieniu z temiż Ministrami, w sprawie zakładania, utrzymywania i eksploatowania urządzeń radjotechnicznych oraz w sprawie wyrobu sprzętu radjotechnicznego i handlu tym sprzętem.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1926-07-31
Data wejscia w życie:1926-08-25
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 483 z 1926Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 483 z 1926 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 489 z 1926

  Oświadczenie Rządowe z dnia 10 sierpnia 1926 r. w sprawie ratyfikacji przez Wielką Brytanję Konwencji w sprawie odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku, przyjętej na Międzynarodowej Konferencji Pracy w Genui w roku 1920.

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 488 z 1926

  Oświadczenie Rządowe z dnia 10 sierpnia 1926 r. w sprawie ratyfikacji przez Finlandję Konwencji określającej najniższy wiek dopuszczania dzieci do pracy w marynarce, przyjętej przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genui w r. 1920.

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 487 z 1926

  Oświadczenie Rządowe z dnia 6 sierpnia 1926 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeszę Niemiecką przyjętej przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Waszyngtonie w dniu 28 listopada 1919 r. Konwencji w sprawie bezrobocia.

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 486 z 1926

  Oświadczenie Rządowe z dnia 6 sierpnia 1926 r. w sprawie ratyfikacji przez Wolne Państwo Irlandji Konwencji w sprawie wieku dopuszczania dzieci do pracy w rolnictwie, przyjętej przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie w roku 1921.

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 485 z 1926

  Oświadczenie Rządowe z dnia 5 sierpnia 1926 r. w sprawie ratyfikacji przez Szwajcarję Konwencji Międzynarodowej o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Genewie w dniu 30 września 1921 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 484 z 1926

  Oświadczenie Rządowe z dnia 4 sierpnia 1926 r. w sprawie ratyfikacji przez Estonję Konwencji i Statutu w sprawie wolności tranzytu, podpisanej w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 r.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-01-31 poz. 155

  Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-18 poz. 628

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia rodzajów specjalistycznych urządzeń, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie szczególnych kwalifikacji

 • Dziennik Ustaw z 1999-06-16 poz. 600

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 16 czerwca 1999 r. w sprawie sposobu realizacji przepisów o homologacji urządzeń telekomunikacyjnych zakładanych i używanych przez jednostki organizacyjne podległe Ministrom: Obrony Narodowej i Spraw Zagranicznych, organy, jednostki organizacyjne nadzorowane, podległe lub podporządkowane Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz jednostki organizacyjne Urzędu Ochrony Państwa.

 • Komunikat UE z 2006-09-09 nr 218 poz. 13

  Potwierdzenie otrzymania skargi nr 2006/4712 — SG(2006)A/6327

 • Dziennik Ustaw z 1999-03-31 poz. 330

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sposobu tworzenia, ustalania ilości i jakości utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych oraz zasad i sposobu ich interwencyjnego wykorzystywania, a także sposobu prowadzenia działalności kontrolnej w zakresie tworzenia i gospodarowania zapasami obowiązkowymi paliw ciekłych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.