Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 484 z 1926

Wyszukiwarka

Tytuł:

Oświadczenie Rządowe z dnia 4 sierpnia 1926 r. w sprawie ratyfikacji przez Estonję Konwencji i Statutu w sprawie wolności tranzytu, podpisanej w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1926-08-04
Data wejscia w życie:1926-08-23
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 484 z 1926Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 484 z 1926 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 489 z 1926

  Oświadczenie Rządowe z dnia 10 sierpnia 1926 r. w sprawie ratyfikacji przez Wielką Brytanję Konwencji w sprawie odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku, przyjętej na Międzynarodowej Konferencji Pracy w Genui w roku 1920.

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 488 z 1926

  Oświadczenie Rządowe z dnia 10 sierpnia 1926 r. w sprawie ratyfikacji przez Finlandję Konwencji określającej najniższy wiek dopuszczania dzieci do pracy w marynarce, przyjętej przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genui w r. 1920.

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 487 z 1926

  Oświadczenie Rządowe z dnia 6 sierpnia 1926 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeszę Niemiecką przyjętej przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Waszyngtonie w dniu 28 listopada 1919 r. Konwencji w sprawie bezrobocia.

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 486 z 1926

  Oświadczenie Rządowe z dnia 6 sierpnia 1926 r. w sprawie ratyfikacji przez Wolne Państwo Irlandji Konwencji w sprawie wieku dopuszczania dzieci do pracy w rolnictwie, przyjętej przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie w roku 1921.

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 485 z 1926

  Oświadczenie Rządowe z dnia 5 sierpnia 1926 r. w sprawie ratyfikacji przez Szwajcarję Konwencji Międzynarodowej o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Genewie w dniu 30 września 1921 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 483 z 1926

  Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 lipca 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych i Spraw Wojskowych o zmianie rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 października 1924 r. wydanego w porozumieniu z temiż Ministrami, w sprawie zakładania, utrzymywania i eksploatowania urządzeń radjotechnicznych oraz w sprawie wyrobu sprzętu radjotechnicznego i handlu tym sprzętem.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-09-10 poz. 998

  Ustawa z dnia 10 września 1999 r. o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji przeciwko braniu zakładników.

 • Dziennik Ustaw z 2002-08-28 poz. 1142

  Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o ratyfikacji Poprawki do Konwencji bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych.

 • Dziennik Ustaw z 2004-07-12 poz. 1648

  Ustawa z dnia 28 maja 2004 r. o ratyfikacji Protokołu z dnia 30 listopada 2000 r. sporządzonego na podstawie artykułu 43 ustęp 1 Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencji o Europolu) zmieniającego artykuł 2 oraz Załącznik do tej Konwencji

 • Dziennik Ustaw z 2001-07-05 poz. 1065

  Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o ratyfikacji Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego.

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-27 poz. 797

  Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. o ratyfikacji Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencji o Europolu), sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.