Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 517 z 1926

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 sierpnia 1926 r. o wprowadzeniu pełnego monopolu spirytusowego na obszarach województw: białostockiego, lubelskiego, krakowskiego, śląskiego, warszawskiego, łódzkiego, kieleckiego, poznańskiego i pomorskiego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1926-08-25
Data wejscia w życie:1926-08-30
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 517 z 1926Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 517 z 1926 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 518 z 1926

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 sierpnia 1926 r. w sprawie zwinięcia sądów pokoju w sądach powiatowych: w Chodzieży, Grodzisku, Jutrosinie, Kcyni, Kępnie, Koronowie, Kościanie, Koźminie, Krotoszynie, Międzychodzie, Nowym Tomyślu, Ostrowie, Pleszewie, Środzie i Szamotułach.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 516 z 1926

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 sierpnia 1926 r. w sprawie częściowej zmiany cennika detalicznej sprzedaży wyrobów tytoniowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 524 z 1926

  Oświadczenie Rządowe z dnia 17 sierpnia 1926 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeszę Niemiecką Konwencji o prawie zrzeszania się i koalicji robotników rolnych, przyjętej przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie w 1921 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 523 z 1926

  Oświadczenie Rządowe z dnia 17 sierpnia 1926 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeszę Niemiecką Konwencji w sprawie odszkodowań za nieszczęśliwe wypadki przy pracy na roli, przyjętej przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie w 1921 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 522 z 1926

  Oświadczenie Rządowe z dnia 17 sierpnia 1926 r. w sprawie ratyfikacji przez Finlandję Konwencji o obowiązkowych oględzinach lekarskich dzieci i młodocianych, zatrudnionych na statkach, przyjętej przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie w 1921 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 526 z 1926

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 sierpnia 1926 r. w sprawie ratyfikacji przez Republikę Chili Konwencji w sprawie określenia najniższego wieku dopuszczania dzieci do pracy przemysłowej, przyjętej przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Waszyngtonie w 1919 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 525 z 1926

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 sierpnia 1926 r. w sprawie ratyfikacji przez Wolne Państwo Irlandję Konwencji określającej najniższy wiek dopuszczania dzieci do pracy w marynarce, przyjętej przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genui w 1920 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 521 z 1926

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 sierpnia 1926 r. w sprawie ratyfikacji przez Finlandję Konwencji, ustalającej najniższy wiek dopuszczania młodocianych do pracy w pomieszczeniach podpokładowych i w kotłowniach, przyjętej przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie w 1921 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 520 z 1926

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 sierpnia 1926 r. w sprawie ratyfikacji przez Rumunję Konwencji o używaniu bieli ołowianej w malarstwie, przyjętej przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie w 1921 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 519 z 1926

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 sierpnia 1926 r. w sprawie złożenia przez Chiny w Sekretarjacie Ligi Narodów dokumentu ratyfikacyjnego Protokółu dotyczącego poprawki do art. 393 Traktatu Pokoju Wersalskiego i do odpowiednich artykułów innych traktatów pokoju.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-21 poz. 1649

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa.

 • Dziennik Ustaw z 1999-03-19 poz. 279

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Kolejnictwa.

 • Monitor Polski 2012 poz. 194

  Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-11 poz. 1142

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz organizacji Wojskowego Dozoru Technicznego

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-29 poz. 652

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.