Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 542 z 1926

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 5 lipca 1926 r. w porozumieniu z Ministrem Skarbu, Ministrem Przemysłu i Handlu, Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych, Ministrem Kolei, Ministrem Robót Publicznych oraz Ministrem Sprawiedliwości w sprawie uzupełnienia rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1924 r. o obowiązku pracodawców zawiadamiania państwowych urzędów pośrednictwa pracy o każdem wolnem lub nowoobsadzonem miejscu.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1926-07-05
Data wejscia w życie:1926-09-14
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 542 z 1926Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 542 z 1926 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 540 z 1926

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospoliteej z dnia 3 września 1926 r. zmieniające niektóre postanowienia ustawy z dnia 9 października 1923 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych i wojska.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 545 z 1926

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 sierpnia 1926 r. o częściowej zmianie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 lutego 1924 r. w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 20 stycznia 1920 r. o obywatelstwie Państwa Polskiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 544 z 1926

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 sierpnia 1926 r. w sprawie uzupełnienia przepisów wykonawczych do dekretu z dnia 3 stycznia 1919 r. o stowarzyszeniach.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 541 z 1926

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 1926 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 549 z 1926

  Oświadczenie Rządowe z dnia 20 sierpnia 1926 r. w sprawie ratyfikacji przez Chiny Konwencji Międzynarodowej o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Genewie dnia 30 września 1921 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 539 z 1926

  Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 sierpnia 1926 r. o wywłaszczeniu gruntów pod rozbudowę stacji granicznej Stołpce.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 548 z 1926

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 sierpnia 1926 r. w sprawie ratyfikacji przez Kanadę Konwencji o obowiązkowych oględzinach lekarskich dzieci i młodocianych, zatrudnionych na statkach, przyjętej przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie w 1921 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 547 z 1926

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 sierpnia 1926 r. w sprawie ratyfikacji przez Kanadę Konwencji ustalającej najniższy wiek dopuszczania młodocianych do pracy w pomieszczeniach podpokładowych i w kotłowniach, przyjętej przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie w 1921 roku.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 546 z 1926

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 sierpnia 1926 r. w sprawie ratyfikacji przez Republikę Chili Konwencji w sprawie pracy nocnej młodocianych w przemyśle, przyjętej przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Waszyngtonie w 1919 roku.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 543 z 1926

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 sierpnia 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zastosowania do gminy wiejskiej Strzałkowo w powiecie wrzesińskim województwie poznańskiem przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r., dotyczących gmin miejskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 538 z 1926

  Ustawa z dnia 5 sierpnia 1926 r. zmieniająca art. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1925 r. o zmianie pierwszego ustępu art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 1924 r. w przedmiocie pracy młodocianych i kobiet.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 537 z 1926

  Ustawa z dnia 31 lipca 1926 r. w sprawie ratyfikacji międzynarodowej konwencji o zwalczaniu obiegu i handlu publikacjami pornograficznemi i dołączonego do niej aktu końcowego, podpisanych w Genewie dnia 12 września 1923 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 536 z 1926

  Ustawa z dnia 23 lipca 1926 r. zmieniające art. 112 ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. o szkołach akademickich.

zamów dokument

Porady prawne

 • Powołanie rzecznika dyscyplinarnego w US

  Naczelnik urzędu skarbowego powołał rzecznika dyscyplinarnego nie informując o tym związków zawodowych. Na jakiej podstawie prawnej i w jaki sposób winien być powoływany (...)

 • Zatrudnienie przy pracy sezonowej za granicą

  Przepisy którego państwa będą miały zastosowanie do umów dotyczących prac sezonowych zawartych z niemieckim pracodawcą, za pośrednictwem polskiego urzędu pracy?

 • Agencja pośrednictwa pracy a umowa o pracę

  Prowadzę agencję pośrednictwa pracy w zakresie pośrednictwa do pracy za granicą. Wysyłam osoby do pracy w Holandii. W Holandii osoby przeze mnie wysłane podpisują (...)

 • Prawo do odprawy dla pracownika urzędu

  Czy na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 16.09.1982 r. o pracownikach urzędów państwowych pracownik nabywa prawo do odprawy w związku z przejściem na rentę po ustaniu (...)

 • Zwolnienie z przyczyn ekonomicznych

  Jaki paragraf kodeksu pracy mam wpisać na świadectwie pracy pracownikowi zwalnianemu za wypowiedzeniem z przyczyn ekonomicznych zakładu pracy?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-01-08 poz. 18

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2002 r. o sprostowaniu błędów.

 • Monitor Polski 2002 nr 11 poz. 200

  Zarządzenie Nr 5 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2002 r. dla pracowników urzędów administracji rządowej.

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-18 poz. 246

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad ustalania rozkładu i wymiaru czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej.

 • Komunikat UE z 2010-05-12 nr 123 poz. 1

  Decyzja Rady z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie mianowania członków oraz zastępców członków z Grecji – Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa (...)

 • Komunikat UE z 2010-04-01 nr 87 poz. 11

  Decyzja Rady z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie mianowania członków oraz zastępców członków z Polski Komitetu Doradczego ds. Bezpieczeństwa (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.