Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 544 z 1926

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 sierpnia 1926 r. w sprawie uzupełnienia przepisów wykonawczych do dekretu z dnia 3 stycznia 1919 r. o stowarzyszeniach.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1926-08-28
Data wejscia w życie:1926-09-14
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 544 z 1926Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 544 z 1926 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 540 z 1926

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospoliteej z dnia 3 września 1926 r. zmieniające niektóre postanowienia ustawy z dnia 9 października 1923 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych i wojska.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 545 z 1926

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 sierpnia 1926 r. o częściowej zmianie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 lutego 1924 r. w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 20 stycznia 1920 r. o obywatelstwie Państwa Polskiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 541 z 1926

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 1926 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 549 z 1926

  Oświadczenie Rządowe z dnia 20 sierpnia 1926 r. w sprawie ratyfikacji przez Chiny Konwencji Międzynarodowej o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Genewie dnia 30 września 1921 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 539 z 1926

  Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 sierpnia 1926 r. o wywłaszczeniu gruntów pod rozbudowę stacji granicznej Stołpce.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 548 z 1926

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 sierpnia 1926 r. w sprawie ratyfikacji przez Kanadę Konwencji o obowiązkowych oględzinach lekarskich dzieci i młodocianych, zatrudnionych na statkach, przyjętej przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie w 1921 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 547 z 1926

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 sierpnia 1926 r. w sprawie ratyfikacji przez Kanadę Konwencji ustalającej najniższy wiek dopuszczania młodocianych do pracy w pomieszczeniach podpokładowych i w kotłowniach, przyjętej przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie w 1921 roku.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 546 z 1926

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 sierpnia 1926 r. w sprawie ratyfikacji przez Republikę Chili Konwencji w sprawie pracy nocnej młodocianych w przemyśle, przyjętej przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Waszyngtonie w 1919 roku.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 543 z 1926

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 sierpnia 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zastosowania do gminy wiejskiej Strzałkowo w powiecie wrzesińskim województwie poznańskiem przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r., dotyczących gmin miejskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 538 z 1926

  Ustawa z dnia 5 sierpnia 1926 r. zmieniająca art. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1925 r. o zmianie pierwszego ustępu art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 1924 r. w przedmiocie pracy młodocianych i kobiet.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 537 z 1926

  Ustawa z dnia 31 lipca 1926 r. w sprawie ratyfikacji międzynarodowej konwencji o zwalczaniu obiegu i handlu publikacjami pornograficznemi i dołączonego do niej aktu końcowego, podpisanych w Genewie dnia 12 września 1923 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 536 z 1926

  Ustawa z dnia 23 lipca 1926 r. zmieniające art. 112 ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. o szkołach akademickich.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 542 z 1926

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 5 lipca 1926 r. w porozumieniu z Ministrem Skarbu, Ministrem Przemysłu i Handlu, Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych, Ministrem Kolei, Ministrem Robót Publicznych oraz Ministrem Sprawiedliwości w sprawie uzupełnienia rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1924 r. o obowiązku pracodawców zawiadamiania państwowych urzędów pośrednictwa pracy o każdem wolnem lub nowoobsadzonem miejscu.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2005-11-09 poz. 1919

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2005 r. w sprawie określenia gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu

 • Monitor Polski 1998 nr 46 poz. 647

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie uczczenia 80 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 r.

 • Dziennik Ustaw z 1996-01-10 poz. 118

  Ustawa z dnia 10 stycznia 1996 r. o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach.

 • Monitor Polski 1999 nr 6 poz. 64

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 1999 r. z okazji 80 rocznicy zwołania Sejmu Ustawodawczego.

 • Monitor Polski 2010 nr 3 poz. 15

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie wyboru uzupełniającego do składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania sprawy przebiegu procesu legislacyjnego ustaw nowelizujących ustawę z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych w zakresie dotyczącym gier na automatach o niskich wygranych i wideoloterii oraz do zbadania legalności działania organów administracji rządowej badających ten proces


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.