Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 915 z 1927

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 listopada 1927 r. w sprawie przyznania Centralnemu Towarzystwu Rzemieślniczemu w Państwie Polskiem prawa przedstawiania list kandydatów na członków i zastępców członków komisyj szacunkowych i odwoławczych do spraw państwowego podatku przemysłowego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1927-11-15
Data wejscia w życie:1927-12-02
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 915 z 1927Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 915 z 1927 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 911 z 1927

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 listopada 1927 r. o ubezpieczeniu pracowników umysłowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 910 z 1927

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 listopada 1927 r. o częściowej zmianie ustawy z dnia 28 grudnia 1887 r. o ubezpieczeniu robotników od wypadków.

 • Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 909 z 1927

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 listopada 1927 r. o likwidacji umów dzierżawnych, dotyczących gruntów parcelowanych.

 • Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 908 z 1927

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 listopada 1927 r. o sprzedaży gruntu państwowego przy stacji kolejowej Jędrzejów.

 • Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 907 z 1927

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 listopada 1927 r. o uchyleniu mocy obowiązującej rozporządzenia cesarskiego z dnia 9 sierpnia 1915 r. o pozbywaniu gruntów rolnych i leśnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 914 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 listopada 1927 r. w sprawie opłat stemplowych, wiążących się z umowami, zawartemi przed dniem 1 stycznia 1927 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 913 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrami Robót Publicznych, Spraw Wewnętrznych i Reform Rolnych z dnia 3 listopada 1927 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 kwietnia 1927 r. o rozbudowie miast.

 • Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 912 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 października 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie częściowej zmiany taryfy, zawierającej podział miejscowości na klasy.

zamów dokument

Porady prawne

 • Członek RN przedsiębiorstwa państwowego

  Jakie kwalifikacje powinna posiadać osoba ubiegająca się o członkostwo w radzie nadzorczej firmy państwowej? Kto może przystąpić (po odbyciu kursu) do egzaminu państwowego, (...)

 • Kwalifikacje członków rady nadzorczej

  W statucie firmy w której większościowy pakiet udziałów posiada "prywatny" inwestor, zapisano, że kandydatem na członka Rady Nadzorczej wybieranym przez pracowników (...)

 • Wymagania dla kandydatów do spółek Skarbu Państwa

  Czy kandydaci na członków rad nadzorczych i członków zarządu spółek Skarbu Państwa muszą legitymować się ukończonymi kursami dotyczących tych stanowisk?

 • Procedura wyborów do Rady Pracowniczej

  W wymaganym terminie , tj. we wrześniu 2006 roku poinformowaliśmy pracowników naszej firmy o możliwości zorganizowania wyborów do rady pracowniczej (powołania rady). (...)

 • Pełnomocnictwo członka rady nadzorczej

  Czy członek rady nadzorczej w spółce akcyjnej może udzielić pełnomocnictwa, na zasadach ogólnych, do reprezentowania, tzn. sprawowania kontroli spółki?

Podobne Akty prawne

 • Komunikat UE z 2010-05-12 nr 123 poz. 1

  Decyzja Rady z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie mianowania członków oraz zastępców członków z Grecji – Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa (...)

 • Komunikat UE z 2008-10-17 nr 264 poz. 5

  Decyzja Rady z dnia 13 października 2008 r. w sprawie mianowania do Komitetu Doradczego ds. Swobodnego Przepływu Pracowników członków i zastępców (...)

 • Komunikat UE z 2009-10-13 nr 245 poz. 17

  Decyzja Rady z dnia 9 października 2009 r. w sprawie mianowania członków oraz zastępców członków Komitetu Doradczego ds. Zabezpieczenia Społecznego (...)

 • Komunikat UE z 2010-04-01 nr 87 poz. 11

  Decyzja Rady z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie mianowania członków oraz zastępców członków z Polski Komitetu Doradczego ds. Bezpieczeństwa (...)

 • Komunikat UE z 2007-05-17 nr 111 poz. 4

  Decyzja Rady z dnia 7 maja 2007 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków z Grecji do Komitetu Doradczego ds. Zabezpieczenia Społecznego (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.