Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 111, poz. 939 z 1927

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1927 r. o wywłaszczeniu gruntów na cele rozszerzenia rzymsko-katolickiego cmentarza w Czarnocinie w powiecie łódzkim.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1927-12-03
Data wejscia w życie:1927-12-14
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 111, poz. 939 z 1927Dziennik Ustaw Nr 111, poz. 939 z 1927 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 111, poz. 943 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 grudnia 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Spraw Wewnętrznych, Robót Publicznych, Spraw Wojskowych oraz Komunikacji w sprawie umiejętności zawodowej do prowadzenia przemysłu koncesjonowanego.

 • Dziennik Ustaw Nr 111, poz. 942 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 7 grudnia 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych oraz co do §§ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 - z Ministrem Robót Publicznych, co do §§ 4, 5, 40, 43 - z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej, a zawierające przepisy wykonawcze do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 czerwca 1927 r. o prawie przemysłowem.

 • Dziennik Ustaw Nr 111, poz. 946 z 1927

  Rozporządzenie nr 4 Ministrów Robót Publicznych i Skarbu z dnia 30 listopada 1927 r. w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości w sprawie wykonania ustawy z dnia 6 maja 1924 r. o pomocy państwowej na odbudowę budynków zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działań wojennych.

 • Dziennik Ustaw Nr 111, poz. 945 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 listopada 1927 r. o utworzeniu izb przemysłowo-handlowych, wyznaczeniu ich siedzib i okręgów.

 • Dziennik Ustaw Nr 111, poz. 944 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 28 listopada 1927 r. w sprawie wykonywania czynności komiwojażerów i samodzielnych ajentów handlowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 111, poz. 941 z 1927

  Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 26 listopada 1927 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie żelazocjanków, błękitów oraz ługu potasowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 111, poz. 940 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 9 listopada 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie ustalania wartości drzewostanów przy znoszeniu służebności w trybie przymusowym.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2009 nr 8 poz. 77

  Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski 2011 nr 61 poz. 584

  Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski 2008 nr 4 poz. 44

  Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw z 2012-11-13 poz. 1239

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Łowicz – Bazylika Katedralna (dawna Kolegiata Prymasowska) pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny”

 • Monitor Polski 2006 nr 60 poz. 634

  Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.