Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 958 z 1927

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1927 r. przedłużające moc obowiązującą przepisów, dotyczących zabezpieczenia na wypadek bezrobocia pracowników umysłowych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1927-12-06
Data wejscia w życie:1927-12-19
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 958 z 1927Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 958 z 1927 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 962 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 1927 r. w sprawie włączenia nowych powiatów do okręgów wyborczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 967 z 1927

  Obwieszczenie Ministrów Robót Publicznych i Spraw Wewnętrznych z dnia 7 grudnia 1927 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Robót Publicznych i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 czerwca 1924 r., regulującem używanie i ochronę dróg.

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 961 z 1927

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1927 r. o zaliczeniu gruntów na poczet wykonania wykazu imiennego na rok 1927 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 960 z 1927

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1927 r. w sprawie odstąpienia gminie m. st. Warszawy gruntów państwowych, położonych pomiędzy ulicami Filtrową, Raszyńską, Wawelską i Suchą na cele rozbudowy miasta.

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 959 z 1927

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1927 r. zmieniające § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 1925 roku w sprawie rodzajów przedsiębiorstw i zakładów pracy państwowych i samorządowych oraz kategoryj zatrudnionych w nich robotników, podlegających obowiązkowi zabezpieczenia na wypadek bezrobocia.

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 955 z 1927

  Oświadczenie Rządowe z dnia 1 grudnia 1927 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych układu między Polską a Niemcami, dotyczącego poprawy i utrzymania biegu Drwęcy na odcinku, stanowiącym granicę polsko-niemiecką, podpisanego wraz z protokółem dodatkowym w Poznaniu dnia 11 kwietnia 1927 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 966 z 1927

  Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 28 listopada 1927 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu statutu Banku Polskiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 965 z 1927

  Oświadczenie Rządowe z dnia 25 listopada 1927 r. w sprawie przystąpienia kolonji brytyjskiej Sierra Leone do międzynarodowej konwencji, dotyczącej zwalczania handlu żywym towarem, podpisanej w Paryżu dnia 4 maja 1920 roku.

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 964 z 1927

  Oświadczenie Rządowe z dnia 22 listopada 1927 r. w sprawie ratyfikacji przez Rząd Holenderski międzynarodowej konwencji o zwalczaniu obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznemi, podpisanej w Genewie dnia 12 września 1923 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 957 z 1927

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1927 r. o należnościach za dostarczane wojsku kwatery przejściowe i nagłe oraz za ich urządzenie, opalanie i oświetlanie.

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 956 z 1927

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1927 r. w sprawie statystyki zmian własności i obciążeń hipotecznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 963 z 1927

  Oświadczenie Rządowe z dnia 17 listopada 1927 r. w sprawie przystąpienia Wysp Karolińskich, znajdujących się pod mandatem Japonji, do międzynarodowej konwencji radjotelegraficznej, podpisanej w Londynie dnia 5 lipca 1912 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 954 z 1927

  Układ między Polską a Niemcami dotyczący poprawy i utrzymania biegu Drwęcy na odcinku, stanowiącym granicę polsko-niemiecką, podpisany w Poznaniu dnia 11 kwietnia 1927 r.

zamów dokument

Porady prawne

 • Wymagania dla kandydatów do spółek Skarbu Państwa

  Czy kandydaci na członków rad nadzorczych i członków zarządu spółek Skarbu Państwa muszą legitymować się ukończonymi kursami dotyczących tych stanowisk?

 • Obowiązek sporządzania sprawozdania F-01

  Jaki dokładnie artykuły przepisów o statystyce mówią o konieczności sporządzania Sprawozdania F-01 i przekazywania go do Urzędu Statystycznego? Jakie grożą sankcje (...)

 • Kwalifikacje członków rady nadzorczej

  W statucie firmy w której większościowy pakiet udziałów posiada "prywatny" inwestor, zapisano, że kandydatem na członka Rady Nadzorczej wybieranym przez pracowników (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Ustalenie charakteru wykonywanej pracy a emerytura

  ZUS zakwestionował zapis w świadectwie pracy w zakresie adnotacji dotyczącej pracy w szczególnych warunkach żądając powołania się na Rozporządzenie Rady Ministrów (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-24 poz. 1209

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Reformy Systemu Zabezpieczenia Społecznego

 • Dziennik Ustaw z 2008-01-30 poz. 98

 • Monitor Polski 2000 nr 12 poz. 245

  Uchwała Nr 30 Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2000 r. w sprawie uznania za nie obowiązującą uchwały w sprawie zasad ustalania kursu złotego w stosunku do walut obcych.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-24 poz. 1927

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonania przeniesień dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2002.

 • Komunikat UE z 2007-05-17 nr 111 poz. 4

  Decyzja Rady z dnia 7 maja 2007 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków z Grecji do Komitetu Doradczego ds. Zabezpieczenia Społecznego (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.