Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 959 z 1927

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1927 r. zmieniające § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 1925 roku w sprawie rodzajów przedsiębiorstw i zakładów pracy państwowych i samorządowych oraz kategoryj zatrudnionych w nich robotników, podlegających obowiązkowi zabezpieczenia na wypadek bezrobocia.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1927-12-06
Data wejscia w życie:1927-12-19
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 959 z 1927Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 959 z 1927 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 962 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 1927 r. w sprawie włączenia nowych powiatów do okręgów wyborczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 967 z 1927

  Obwieszczenie Ministrów Robót Publicznych i Spraw Wewnętrznych z dnia 7 grudnia 1927 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Robót Publicznych i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 czerwca 1924 r., regulującem używanie i ochronę dróg.

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 961 z 1927

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1927 r. o zaliczeniu gruntów na poczet wykonania wykazu imiennego na rok 1927 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 960 z 1927

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1927 r. w sprawie odstąpienia gminie m. st. Warszawy gruntów państwowych, położonych pomiędzy ulicami Filtrową, Raszyńską, Wawelską i Suchą na cele rozbudowy miasta.

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 958 z 1927

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1927 r. przedłużające moc obowiązującą przepisów, dotyczących zabezpieczenia na wypadek bezrobocia pracowników umysłowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 955 z 1927

  Oświadczenie Rządowe z dnia 1 grudnia 1927 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych układu między Polską a Niemcami, dotyczącego poprawy i utrzymania biegu Drwęcy na odcinku, stanowiącym granicę polsko-niemiecką, podpisanego wraz z protokółem dodatkowym w Poznaniu dnia 11 kwietnia 1927 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 966 z 1927

  Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 28 listopada 1927 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu statutu Banku Polskiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 965 z 1927

  Oświadczenie Rządowe z dnia 25 listopada 1927 r. w sprawie przystąpienia kolonji brytyjskiej Sierra Leone do międzynarodowej konwencji, dotyczącej zwalczania handlu żywym towarem, podpisanej w Paryżu dnia 4 maja 1920 roku.

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 964 z 1927

  Oświadczenie Rządowe z dnia 22 listopada 1927 r. w sprawie ratyfikacji przez Rząd Holenderski międzynarodowej konwencji o zwalczaniu obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznemi, podpisanej w Genewie dnia 12 września 1923 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 957 z 1927

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1927 r. o należnościach za dostarczane wojsku kwatery przejściowe i nagłe oraz za ich urządzenie, opalanie i oświetlanie.

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 956 z 1927

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1927 r. w sprawie statystyki zmian własności i obciążeń hipotecznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 963 z 1927

  Oświadczenie Rządowe z dnia 17 listopada 1927 r. w sprawie przystąpienia Wysp Karolińskich, znajdujących się pod mandatem Japonji, do międzynarodowej konwencji radjotelegraficznej, podpisanej w Londynie dnia 5 lipca 1912 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 954 z 1927

  Układ między Polską a Niemcami dotyczący poprawy i utrzymania biegu Drwęcy na odcinku, stanowiącym granicę polsko-niemiecką, podpisany w Poznaniu dnia 11 kwietnia 1927 r.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2001 nr 11 poz. 180

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 marca 2001 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Austriackim Rządem Federalnym o współpracy w dziedzinie dobrowolnych świadczeń Republiki Austrii na rzecz byłych robotników niewolniczych i robotników przymusowych reżimu narodowosocjalistycznego, sporządzonej w Wiedniu dnia 24 października 2000 r.

 • Dziennik Ustaw z 2003-05-21 poz. 836

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie jednostek wojskowych oraz stanowisk, na których stosunek pracy z pracownikami nawiązuje się w drodze mianowania lub umowy o pracę, oraz organizacji komisji dyscyplinarnych

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-26 poz. 1308

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich.

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-27 poz. 769

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia rodzajów statków stanowiących polską własność niepodlegających obowiązkowi wpisu do rejestru okrętowego

 • Dziennik Ustaw z 2012-11-26 poz. 1304

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie określenia wykazu chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi rejestracji


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.