Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 972 z 1927

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 grudnia 1927 r. w sprawie pobierania w okresie od 1 stycznia 1928 r. do 31 marca 1929 r. nadzwyczajnego 10%-go dodatku do podatków bezpośrednich, podatków pośrednich, opłat stemplowych, podatku spadkowego i od darowizn, jako też do wpłacanych, względnie przymusowo ściąganych zaległości wyżej wymienionych danin.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1927-12-19
Data wejscia w życie:1927-12-23
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 972 z 1927Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 972 z 1927 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 979 z 1927

  Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 21 grudnia 1927 r. w sprawie odroczenia terminu wejścia w życie rozporządzenia z dnia 11 sierpnia 1927 r. zmieniającego rozporządzenie z dnia 22 listopada 1924 r. o cłach maksymalnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 975 z 1927

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 grudnia 1927 r. w sprawie terminu wejścia w życie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 sierpnia 1927 r. o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych.

 • Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 974 z 1927

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 grudnia 1927 r. o ulgach dla dłużników Wileńskiego Banku Ziemskiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 973 z 1927

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 grudnia 1927 r. o terminach ogłaszania i wykonania planów parcelacyjnych i wykazów imiennych nieruchomości, podlegających wykupowi na cele reformy rolnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 971 z 1927

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 grudnia 1927 r. zmieniające niektóre przepisy o urządzeniu sądownictwa i o postępowaniu karnem w okręgach sądów apelacyjnych: w Warszawie, Lublinie i Wilnie.

 • Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 970 z 1927

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 grudnia 1927 r. w sprawie zmiany postanowień art. 6 ustawy o ochronie lokatorów.

 • Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 969 z 1927

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 grudnia 1927 r. w sprawie zmiany niektórych postanowień ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 968 z 1927

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 grudnia 1927 r. o likwidacji stosunków z weksli, do których mają zastosowanie przepisy kodeksu handlowego z 1808 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 977 z 1927

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1927 r. o utworzeniu okręgowych urzędów ziemskich w Stanisławowie i Tarnopolu oraz zmianie właściwości terytorjalnej okręgowych urzędów ziemskich we Lwowie i Krakowie.

 • Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 976 z 1927

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1927 r. w sprawie ustalenia podstawowej ceny monopolowej za spirytus, który będzie dostarczony Dyrekcji Państwowego Monopolu Spirytusowego w kampanji 1927/28 roku.

 • Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 978 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 listopada 1927 r. o sprzedaży soli do celów przemysłowych.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Komunikat UE z 2007-12-08 nr 297 poz. 4

  Sprawa C-186/05: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 4 października 2007 r. w sprawie Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Szwecji (...)

 • Dziennik Ustaw z 2004-09-03 poz. 1977

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Santiago de Chile dnia 10 marca 2000 r.

 • Komunikat UE z 2006-01-12 nr 7 poz. 6

  Zezwolenie na pomoc państwa zgodnie z art. 61 Porozumienia EOG i art. 1 ust. 3 części I protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale — Decyzja (...)

 • Komunikat UE z 2007-12-22 nr 315 poz. 17

  Sprawa C-240/06: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 25 października 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez (...)

 • Monitor Polski 2002 nr 38 poz. 602

  Zarządzenie Nr 102 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2002 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.