Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 106 z 1927

Wyszukiwarka

Tytuł:

Oświadczenie Rządowe z dnia 7 lutego 1927 r. w sprawie ratyfikacji przez Grecję międzynarodowej konwencji o używaniu bieli ołowianej w malarstwie, przyjętej jako projekt dnia 19 listopada 1921 r. na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1927-02-07
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 106 z 1927Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 106 z 1927 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 102 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 lutego 1927 r. o zniesieniu gmin wiejskich Jasiewo i Zanarocze, utworzeniu gminy wiejskiej Woropajewo, zmianie nazwy gminy Mańkowicze na "Hruzdowo" oraz zmianie granic gmin w powiecie postawskim, województwie wileńskiem.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 104 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 10 lutego 1927 r. o częściowej zmianie rozporządzenia wykonawczego z dnia 1 sierpnia 1924 r. w sprawie postępowania o uznanie za zaginione bez własnej winy osób, których zaginięcie pozostaje w związku przyczynowym ze służbą wojskową.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 103 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 4 lutego 1927 r. o zmianie brzmienia § 4 rozporządzenia Ministra Reform Rolnych z dnia 6 listopada 1925 r. o przeniesieniu na okręgowe urzędy ziemskie w Grudziądzu, Katowicach i Poznaniu uprawnień, przysługujących Ministrowi Reform Rolnych na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1925 r. o przerachowaniu długów rentowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 101 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 lutego 1927 r. o zmianie granic gmin Lipiny i Niesułków w powiecie brzezińskim, województwie łódzkiem.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 100 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 14 stycznia 1927 r. o wykonaniu art. 2 p. b. ustawy o mierniczych przysięgłych.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 105 z 1927

  Oświadczenie Rządowe z dnia 29 grudnia 1926 r. w sprawie złożenia przez Portugalję w Sekretarjacie Ligi Narodów dokumentu ratyfikacyjnego protokółu, dotyczącego poprawki do art. 393 Traktatu Pokoju, podpisanego w Wersalu dnia 28 czerwca 1919 r. oraz odpowiednich artykułów innych traktatów pokoju.

zamów dokument

Porady prawne

 • Legalizacja gaśnicy samochodowej

  Posiadam niespełna dwuletni samochód osobowy, a w nim na wyposażeniu oryginalną gaśnicę halonową, na którą producent wystawił pięcioletnią gwarancję. Czy miał (...)

 • Stosowanie umów międzynarodowych

  Ratyfikowana umowa międzynarodowa, po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, stanowi część krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowana, chyba że jej stosowani (...)

 • Pojęcie terroryzmu i terroru

  Jaka jest różnica w prawie karnym materialnym pomiędzy pojęciem terror i terroryzm? Gdzie można znaleźć definicje legalną używaną przez ustawodawcę dotyczącą (...)

 • Projekt grafiki jako utwór podlegający prawu autorskiemu

  Czy projekt grafiki portalu internetowego jest objęty prawem autorskim?

 • Rękojmia w kontraktach zagranicznych

  Mam kontrakt z kontrahentem zagranicznym, w którym nie ma zapisów dotyczących gwarancji i rękojmi oraz prawa i miejsca rozstrzygania sporów. Jakie przepisy regulują (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-27 poz. 796

  Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. o ratyfikacji Konwencji Nr 161 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej służb medycyny pracy, przyjętej w Genewie dnia 26 czerwca 1985 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-01-23 poz. 68

  Ustawa z dnia 26 listopada 2003 r. o ratyfikacji Konwencji Nr 159 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych, przyjętej w Genewie dnia 20 czerwca 1983 r.

 • Dziennik Ustaw z 2003-03-14 poz. 374

  Ustawa z dnia 9 stycznia 2003 r. o ratyfikacji Międzynarodowej Konwencji o zwalczaniu finansowania terroryzmu, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 9 grudnia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-30 poz. 1065

  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o ratyfikacji Konwencji Nr 102 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej minimalnych norm zabezpieczenia społecznego, przyjętej w Genewie dnia 28 czerwca 1952 r.

 • Dziennik Ustaw z 2003-05-10 poz. 716

  Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu terrorystycznych ataków bombowych przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 15 grudnia 1997 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.