Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 173 z 1927

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministrów Skarbu i Sprawiedliwości z dnia 28 lutego 1927 r. zmieniające §§ 2 i 3 rozporządzenia Ministrów Skarbu i Sprawiedliwości z dnia 7 września 1926 r. o lichwie pieniężnej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1927-02-28
Data wejscia w życie:1927-03-11
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 173 z 1927Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 173 z 1927 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 172 z 1927

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 marca 1927 r. zmieniające rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1927 r., wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie wynagrodzenia członków Komisji Ankietowej Badania Warunków i Kosztów Produkcji oraz Wymiany, a także wyznaczonych do udziału w jej pracach delegatów Rządu oraz wzywanych przez nią świadków i rzeczoznawców.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 171 z 1927

  Ustawa z dnia 16 lutego 1927 r. w sprawie ratyfikacji międzynarodowej Konwencji Opjumowej wraz z aktem końcowym, podpisanych w Genewie dnia 19 lutego 1925 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 170 z 1927

  Ustawa z dnia 16 lutego 1927 r. w sprawie ratyfikacji układu, podpisanego w Katowicach dnia 12 stycznia 1924 r., między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką o zniesieniu dotychczasowego wspólnego zarządu państwowego zakładu wodociągowego, istniejącego na podstawie art. 343 Konwencji polsko-niemieckiej o Górnym Śląsku, podpisanej w Genewie dnia 15 maja 1922 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 169 z 1927

  Ustawa z dnia 16 lutego 1927 r. w sprawie ratyfikacji układu, podpisanego w Katowicach dnia 11 stycznia 1924 r., między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką, dotyczącego wprowadzenia pewnych zmian w rozdziale I działu I tytułu V części V polsko-niemieckiej Konwencji o Górnym Śląsku, podpisanej w Genewie dnia 15 maja 1922 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 168 z 1927

  Ustawa z dnia 16 lutego 1927 r. w sprawie ratyfikacji umowy polsko-niemieckiej o obopólnej odprawie celnej i paszportowej, oraz w sprawie ruchu kolejowego w Korzeniowie, podpisanej w Berlinie dnia 16 czerwca 1926 roku.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 167 z 1927

  Ustawa z dnia 16 lutego 1927 r. w sprawie ratyfikacji Konwencji polsko-niemieckiej w sprawie uregulowania stosunków granicznych wraz z protokółem dodatkowym do tej Konwencji, podpisanych w Poznaniu dnia 27 stycznia 1926 roku.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 166 z 1927

  Ustawa z dnia 16 lutego 1927 r. w sprawie ratyfikacji traktatu koncyljacyjno-arbitrażowego między Polską a Danją, podpisanego w Kopenhadze dnia 23 kwietnia 1926 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 165 z 1927

  Ustawa z dnia 16 lutego 1927 r. w sprawie ratyfikacji traktatu koncyljacyjnego i arbitrażowego pomiędzy Polską a Szwecją, podpisanego wraz z protokółem podpisania w Sztokholmie dnia 3 listopada 1925 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 164 z 1927

  Ustawa z dnia 16 lutego 1927 r. w sprawie ratyfikacji traktatu koncyljacyjno-arbitrażowego między Polską a Austrją, podpisanego w Wiedniu dnia 13 kwietnia 1926 r.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-10-08 poz. 1188

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa

 • Monitor Polski 2001 nr 8 poz. 138

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 2001 r. nr 113-2-01 o zmianie w składzie Rady Ministrów.

 • Monitor Polski 2006 nr 1 poz. 16

  Zarządzenie Nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

 • Monitor Polski 2012 poz. 444

  Zarządzenie Nr 55 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-14 poz. 1434

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.