Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 392 z 1927

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 5 kwietnia 1927 r. o warunkach przyjmowania druków do przewozu pocztą.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1927-04-05
Data wejscia w życie:1927-05-20
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 392 z 1927Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 392 z 1927 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 391 z 1927

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1927 r. w sprawie przeniesienia części ksiąg hipotecznych z wydziału hipotecznego przy sądzie okręgowym w Grodnie do wydziału hipotecznego przy sądzie okręgowym w Pińsku.

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 397 z 1927

  Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 5 maja 1927 r. w sprawie sprostowania błędu w polskiem tłumaczeniu art. 2 traktatu koncyljacyjno-arbitrażowego pomiędzy Polską a Szwecją, podpisanego w Sztokholmie dnia 3 listopada 1925 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 395 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 30 kwietnia 1927 r. w sprawie uzupełnienia Statutu Dyrekcyjnej Rady Kolejowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 394 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 1927 r. w sprawie dyzlokacji sądów pokoju w powiecie wieluńskim w okręgu sądu okręgowego w Kaliszu.

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 396 z 1927

  Oświadczenie Rządowe z dnia 29 kwietnia 1927 r. w sprawie ratyfikacji przez Hiszpanję międzynarodowego porozumienia o utworzeniu w Paryżu Międzynarodowego Urzędu dla zwalczania epizootij.

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 390 z 1927

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1927 r. w sprawie trybu sprzedaży gospodarstw wzorowych, utworzonych przy parcelacji nieruchomości ziemskich, przeprowadzanej przez okręgowe urzędy ziemskie.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-06-25 poz. 750

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu celnego właściwego do wydawania druków zaświadczeń o uzyskanej wygranej

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-24 poz. 1927

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonania przeniesień dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2002.

 • Dziennik Ustaw z 2013-08-12 poz. 911

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie taryf przewozu lotniczego

 • Monitor Polski 2003 nr 5 poz. 67

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 stycznia 2003 r. w sprawie ogłoszenia zmiany w statucie państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska"

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-11 poz. 1583

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 listopada 2001 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zakazu przywozu i przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niektórych towarów pochodzących ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.