Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 447 z 1927

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 czerwca 1927 r. w sprawie zniesienia artykułów 11 i 12 ustawy z dnia 22 grudnia 1925 r. o środkach zapewnienia równowagi budżetowej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1927-06-01
Data wejscia w życie:1927-06-08
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 447 z 1927Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 447 z 1927 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 449 z 1927

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 czerwca 1927 r. o zwolnieniu przedterminowem osób odbywających karę pozbawienia wolności z mocy wyroków wojskowych sądów karnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 448 z 1927

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 czerwca 1927 r. o utworzeniu komunalnego funduszu pożyczkowo-zapomogowego oraz częściowej zmianie ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych i częściowej zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 czerwca 1924 r. o obowiązku i sposobie pokrywania wydatków przez związki komunalne.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 446 z 1927

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 czerwca 1927 r. w sprawie podwyższenia o 10% zaopatrzenia osób uprawnionych do zaopatrzenia na mocy ustawy inwalidzkiej z dnia 18 marca 1921 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 445 z 1927

  Oświadczenie Rządowe z dnia 31 maja 1927 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką o ułatwieniach komunikacji międzynarodowej na linji kolejowej Firchau-Chojnice-Tczew-Marienburg, podpisanej dnia 26 marca 1927 r. w Warszawie.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 451 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 maja 1927 r. o przerachowaniu wkładek oszczędnościowych złożonych w walutach pełnowartościowych w Pocztowej Kasie Oszczędności za pośrednictwem instytucyj państwowych polskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 450 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 maja 1927 r. w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 lutego 1927 r. o statystyce ruchu naturalnego ludności.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 444 z 1927

  Umowa o ułatwieniach komunikacji międzynarodowej na linji kolejowej Firchau-Chojnice-Tczew-Marienburg, podpisana dnia 26 marca 1927 roku w Warszawie (ratyfikowana zgodnie z przepisami ust. 1-go art. 49-go Konstytucji R.P.).

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1996-04-04 poz. 272

  Akt Wycofania przez Rzeczpospolitą Polską zastrzeżenia złożonego do artykułu 14 ust. 2 (d) i (f) Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków z dnia 14 kwietnia 1891 r., zrewidowanego w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r. i w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. oraz zmienionego dnia 2 października 1979 r., w następującym brzmieniu:

 • Dziennik Ustaw z 2013-09-09 poz. 1045

  Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o ratyfikacji Drugiego Protokołu Fakultatywnego do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych w sprawie zniesienia kary śmierci, przyjętego w Nowym Jorku dnia 15 grudnia 1989 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-01-29 poz. 110

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie sposobu współdziałania inspekcji Weterynaryjnej i Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w zakresie sprawowania nadzoru nad wytwarzaniem i stosowaniem środków żywienia zwierząt

 • Monitor Polski 2013 poz. 694

  Zarządzenie Nr 59 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie zniesienia niektórych zespołów międzyresortowych

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-21 poz. 1876

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu laboratoriów upoważnionych do prowadzenia badań środków żywienia zwierząt w ramach nadzoru sprawowanego przez Inspekcję Weterynaryjną oraz Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.