Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 485 z 1927

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 21 maja 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie opłat i świadczeń przy znoszeniu służebności w województwie wołyńskiem, poleskiem, nowogródzkiem, wileńskiem i we wschodniej części województwa białostockiego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1927-05-21
Data wejscia w życie:1927-06-23
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 485 z 1927Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 485 z 1927 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 489 z 1927

  Oświadczenie Rządowe z dnia 17 czerwca 1927 r. o wymianie not dotyczących zatwierdzenia Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wolnem Miastem Gdańskiem w sprawie wzajemnego wykonywania orzeczeń sądowych, podpisanej w Gdańsku w dniu 28 listopada 1925 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 488 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 17 czerwca 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o zatwierdzeniu opłat taryfowych na przewóz osób, psów, bagażu i przesyłek nadzwyczajnych linjami Towarzystwa Akcyjnego Warszawskich Dróg Żelaznych Dojazdowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 487 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 15 czerwca 1927 r. w sprawie taryf telefonicznych obowiązujących na sieciach eksploatowanych przez Polską Akcyjną Spółkę Telefoniczną.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 483 z 1927

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 czerwca 1927 r. w sprawie uznawania pewnych obszarów i miejscowości za obszary warowne lub rejony umocnione.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 482 z 1927

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 czerwca 1927 r. o zmianie przepisów tymczasowych o kosztach sądowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 486 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 czerwca 1927 r. o dodatkowej rejestracji listów zastawnych b. rosyjskich banków ziemskich: Petersbursko-Tulskiego, Moskiewskiego, Kijowskiego, Połtawskiego oraz obligacyj b. Żytomskiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego, jak również imiennych pokwitowań instytucyj kredytowych i innych instytucyj państwowych i prywatnych na zdeponowane wyżej wymienione listy zastawne i obligacje.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 484 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 21 maja 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie opłat i świadczeń przy znoszeniu służebności w województwie kieleckiem, lubelskiem, łódzkiem, warszawskiem i w zachodniej części województwa białostockiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 490 z 1927

  Umowa zawarta pomiędzy Polską a Wolnem Miastem Gdańskiem dotycząca wzajemnego wykonywania orzeczeń sądowych.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-03-26 poz. 319

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie kryteriów podziału środków na dotacje celowe na prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych

 • Dziennik Ustaw z 2012-11-13 poz. 1243

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Katowice – Gmach Województwa i Sejmu Śląskiego”

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-29 poz. 652

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

 • Dziennik Ustaw z 1999-07-27 poz. 735

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej.

 • Dziennik Ustaw z 2004-01-30 poz. 118

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.