Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 493 z 1927

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 1927 r. w sprawie zmian i uzupełnień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1927-05-13
Data wejscia w życie:1927-06-23
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 493 z 1927Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 493 z 1927 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 492 z 1927

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 czerwca 1927 r. o zatwierdzeniu umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wolnem Miastem Gdańskiem w przedmiocie zaprowadzenia monopolu tytoniowego na obszarze Wolnego Miasta Gdańska, zawartej w Gdańsku dnia 31 marca 1927 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 501 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 czerwca 1927 r. w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych i Sprawiedliwości w sprawie przedłużenia terminu wymiany obligacyj pożyczek zaciągniętych przez b. kraj Galicję na obligacje 5% pożyczki konwersyjnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 491 z 1927

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 czerwca 1927 r. w sprawie umorzenia obligacyj 5% konwersyjnej pożyczki kolejowej, wypuszczonej na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 grudnia 1924 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 500 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 1927 r. w sprawie zwinięcia sądu pokoju w sądzie powiatowym w Świeciu.

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 498 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 18 czerwca 1927 r. o wprowadzeniu w obieg znaczków pocztowych z podobizną Juljusza Słowackiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 497 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 15 czerwca 1927 r. w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zawieszenia w stosunku do pracowników umysłowych ustępu pierwszego art. 2 ustawy o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia oraz przedłużenia do 26 tygodni okresu zasiłkowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 499 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 czerwca 1927 r. o dyzlokacji sądów pokoju w powiecie mołodeczańskim w okręgu sądu okręgowego w Wilnie.

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 494 z 1927

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1927 r. w sprawie zaliczenia poszczególnych grup funkcjonarjuszów o specjalnych kwalifikacjach w dziale Ministerstwa Robót Publicznych do kategorji funkcjonarjuszów niższych, ustalenia ich tytułów, oraz zaszeregowania ich do grup uposażenia.

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 496 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 2 czerwca 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Robót Publicznych i Spraw Wewnętrznych o "Funduszu Kwaterunku Wojskowego".

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 495 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 1 czerwca 1927 r. w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych oraz Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego dotyczące zmiany załącznika nr 3 do § 326 rozporządzenia Ministra Spraw Wojskowych i innych ministrów do ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 502 z 1927

  Oświadczenie Rządowe z dnia 18 maja 1927 r. w sprawie przystąpienia Polski za Wolne Miasto Gdańsk do Konwencji i Statutu o wolności tranzytu, podpisanych dnia 20 kwietnia 1921 r. w Barcelonie.

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 503 z 1927

  Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 9 maja 1927 r. w sprawie sprostowania błędu w tekście Konwencji Handlowej i II-go Protokółu Dodatkowego do Konwencji Handlowej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką, podpisanych w Warszawie dnia 23 kwietnia 1925 roku.

zamów dokument

Porady prawne

 • Wymagania dla kandydatów do spółek Skarbu Państwa

  Czy kandydaci na członków rad nadzorczych i członków zarządu spółek Skarbu Państwa muszą legitymować się ukończonymi kursami dotyczących tych stanowisk?

 • Kwalifikacje członków rady nadzorczej

  W statucie firmy w której większościowy pakiet udziałów posiada "prywatny" inwestor, zapisano, że kandydatem na członka Rady Nadzorczej wybieranym przez pracowników (...)

 • Wykaz stanowisk z odzieżą roboczą

  Pracodawca w styczniu 2007 r. wyszczególnił stanowiska, na których pracownicy otrzymują odzież roboczą. Sporządził w tabeli wykaz stanowisk, na których pracownicy (...)

 • Wykaz stanowisk pracy w szczególnych warunkach

  Co to są za przepisy, o których mowa w art. 32 ustawy o emeryturach "podmioty w których obowiązują wykazy stanowisk ustalone na podstawie przepisów dotychczasowych"? (...)

 • Nagroda jubileuszowa a wypowiedzenie

  Pracownikowi samorządowemu w 2003 r., wypłacono nagrodę jubileuszową za 25 lat pracy, ponieważ złożył w tym roku dokumenty uprawniające go do tej nagrody. W 2004 (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-26 poz. 1308

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich.

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-20 poz. 722

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek.

 • Dziennik Ustaw z 2007-09-24 poz. 1225

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-13 poz. 1784

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich

 • Dziennik Ustaw z 2005-11-10 poz. 1924

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2005 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.