Logowanie

Dziennik Ustaw ROK 1927 NR 64

Wyszukiwarka

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 570 z 1927

  Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 11 lipca 1927 r. o uzupełnieniu rozporządzenia z dnia 30 października 1925 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej z dnia 26 czerwca 1924 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 568 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 lipca 1927 r. o wymianie świadectw ułamkowych oraz drobnych odcinków obligacyj 5% pożyczki konwersyjnej na wyższe odcinki obligacyj tejże pożyczki.

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 569 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 2 lipca 1927 r. o ustaleniu procentów zwłoki od niespłaconych w terminie kredytów na pobór wyrobów tytoniowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 567 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 2 lipca 1927 r. w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie zmiany § 7 rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 2 grudnia 1921 r. o wysokości i porządku pobierania opłat za dozór kotłów.


 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 565 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 czerwca 1927 r. o utworzeniu gminy wiejskiej Orły w powiecie przemyskim, województwie lwowskiem.

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 572 z 1927

  Obwieszczenie Ministrów: Reform Rolnych i Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 1927 r. o sprostowaniu błędu w ustępie I § 19 rozporządzenia Ministra Reform Rolnych z dnia 14 lutego 1927 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 lutego 1927 r. o zniesieniu służebności w województwie wołyńskiem, poleskiem, nowogródzkiem, wileńskiem i we wschodniej części województwa białostockiego, wydanego w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości.

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 571 z 1927

  Obwieszczenie Ministrów Reform Rolnych i Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 1927 r. o sprostowaniu błędu w ustępie I § 23 rozporządzenia Ministra Reform Rolnych z dnia 14 lutego 1927 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 lutego 1927 r. o zniesieniu służebności w województwie kieleckim, lubelskiem, łódzkiem, warszawskiem i w zachodniej części województwa białostockiego, wydanego w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości.

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 566 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 21 czerwca 1927 r. o utworzeniu okręgów gmin wyznaniowych żydowskich na obszarach: powiatów białostockiego, bielskiego, grodzieńskiego, sokólskiego i wołkowyskiego województwa białostockiego oraz na obszarach województw: nowogródzkiego, poleskiego, wileńskiego i wołyńskiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 564 z 1927

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1927 r. w sprawie rozciągnięcia na obywateli polskich, którzy wrócili do Polski po 1 lipca 1926 r., mocy ustawy o zasiłkach dla osób, którym niemieckie instytucje wstrzymały renty z tytułu ubezpieczeń społecznych.

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.