Logowanie

Dziennik Ustaw ROK 1927 NR 65

Wyszukiwarka

 • Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 577 z 1927

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 lipca 1927 r. w sprawie wymiarów cegły, używanej przy budowie.

 • Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 578 z 1927

  Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 lipca 1927 r. w sprawie sprostowania omyłki w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 czerwca 1927 r. o zamianie gruntu państwowego na grunt prywatny w Brzeżanach.

 • Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 576 z 1927

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 lipca 1927 r. w sprawie ustanowienia prawa zabudowy na gruncie państwowym w Krakowie na rzecz Towarzystwa Bibljoteki i Bratniej Pomocy Medyków Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 575 z 1927

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 lipca 1927 r. o zamianie gruntu państwowego w Katowicach.


 • Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 579 z 1927

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1927 r. w sprawie należności za podróże służbowe, delegacje (odkomenderowania) i przeniesienia, odbywane poza granicami Państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 581 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 lipca 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zastosowania do gminy wiejskiej Małe Tarpno w powiecie grudziądzkim, województwie pomorskiem, przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych, dotyczących gmin miejskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 583 z 1927

  Obwieszczenie z dnia 27 czerwca 1927 r. w sprawie sprostowania błędu w oświadczeniu rządowem z dnia 11 kwietnia 1927 r. dotyczącem złożenia dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji i Statutu o wolności tranzytu, podpisanych w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 580 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 czerwca 1927 r. o utworzeniu w powiecie przemyskim, województwie lwowskiem, gminy wiejskiej pod nazwą "Wacławice".

 • Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 574 z 1927

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 czerwca 1927 r. o Państwowym Instytucie Geologicznym.

 • Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 573 z 1927

  Ustawa z dnia 24 czerwca 1927 r. w sprawie ratyfikacji konwencji o traktowaniu pracowników obcych narówni z krajowymi w zakresie odszkodowania za nieszczęśliwe wypadki przy pracy, przyjętej jako projekt na VII Sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy dnia 10 czerwca 1925 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 582 z 1927

  Oświadczenie Rządowe z dnia 22 czerwca 1927 r. w sprawie rozciągnięcia na terytorjum Wolnego Miasta Gdańska Porozumienia Prowizorycznego pomiędzy Polską a Bułgarją w sprawach handlowych i nawigacyjnych, podpisanego w Sofji dnia 29 kwietnia 1925 r.

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.