Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 583 z 1927

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie z dnia 27 czerwca 1927 r. w sprawie sprostowania błędu w oświadczeniu rządowem z dnia 11 kwietnia 1927 r. dotyczącem złożenia dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji i Statutu o wolności tranzytu, podpisanych w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1927-06-27
Data wejscia w życie:1927-07-22
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 583 z 1927Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 583 z 1927 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 577 z 1927

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 lipca 1927 r. w sprawie wymiarów cegły, używanej przy budowie.

 • Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 578 z 1927

  Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 lipca 1927 r. w sprawie sprostowania omyłki w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 czerwca 1927 r. o zamianie gruntu państwowego na grunt prywatny w Brzeżanach.

 • Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 576 z 1927

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 lipca 1927 r. w sprawie ustanowienia prawa zabudowy na gruncie państwowym w Krakowie na rzecz Towarzystwa Bibljoteki i Bratniej Pomocy Medyków Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 575 z 1927

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 lipca 1927 r. o zamianie gruntu państwowego w Katowicach.

 • Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 579 z 1927

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1927 r. w sprawie należności za podróże służbowe, delegacje (odkomenderowania) i przeniesienia, odbywane poza granicami Państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 581 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 lipca 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zastosowania do gminy wiejskiej Małe Tarpno w powiecie grudziądzkim, województwie pomorskiem, przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych, dotyczących gmin miejskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 580 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 czerwca 1927 r. o utworzeniu w powiecie przemyskim, województwie lwowskiem, gminy wiejskiej pod nazwą "Wacławice".

 • Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 574 z 1927

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 czerwca 1927 r. o Państwowym Instytucie Geologicznym.

 • Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 573 z 1927

  Ustawa z dnia 24 czerwca 1927 r. w sprawie ratyfikacji konwencji o traktowaniu pracowników obcych narówni z krajowymi w zakresie odszkodowania za nieszczęśliwe wypadki przy pracy, przyjętej jako projekt na VII Sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy dnia 10 czerwca 1925 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 582 z 1927

  Oświadczenie Rządowe z dnia 22 czerwca 1927 r. w sprawie rozciągnięcia na terytorjum Wolnego Miasta Gdańska Porozumienia Prowizorycznego pomiędzy Polską a Bułgarją w sprawach handlowych i nawigacyjnych, podpisanego w Sofji dnia 29 kwietnia 1925 r.

zamów dokument

Porady prawne

 • Sposób obliczenia terminu do wniesienia skargi

  Komornik dokonał opisu i oszacowania 18 kwietnia byłem powiadomiony i obecny protokołu nie podpisałem , kopii nie trzymałem. Czy siedmiodniowy termin wniesienia skargi (...)

 • Definicja wykrycia błędu

  Jak należy rozumieć określenie "wykrycie błędu", występujące w Art. 88 par.2 Kodeksu cywilnego? Proszę o podanie przykładów.

 • Legalizacja dokumentów sporządzonych w RPA

  W RPA zostaje zawarty akt notarialny. Czy RPA jest stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych? Jeżeli nie, jakie czynności trzeba (...)

 • Wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów

  Ponieważ pełnomocnictwo do przeniesienia własności nieruchomości musi być zawarte w formie aktu notarialnego, takie pełnomocnictwo udzielane za granicami kraju, poza (...)

 • Odwołanie ze stanowiska a oświadczenie majątkowe

  Pani X została odwołana 4 grudnia ze stanowiska Sekretarza Urzędu Gminy. Czy była zobligowana przepisami prawa do złożenia oświadczenia majątkowego w terminie do 30 (...)

Podobne Akty prawne

 • Legislacja UE z 2007-02-13 nr 41 poz. 21

  Zawiadomienie dotyczące wejścia w życie protokołu sporządzonego na podstawie art. 43 ust. 1 Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu (...)

 • Dziennik Ustaw z 2012-05-11 poz. 503

  Oświadczenie Rządowe z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Arabii Saudyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokołu do tej Konwencji, podpisanych w Rijadzie dnia 22 lutego 2011 r.

 • Dziennik Ustaw z 2008-08-27 poz. 967

  Oświadczenie Rządowe z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji konsularnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Kazachstanu, podpisanej w Warszawie dnia 27 listopada 1997 r.

 • Legislacja UE z 2007-08-22 nr 217 poz. 48

  Sprostowanie do decyzji Rady 1999/435/WE z dnia 20 maja 1999 r. dotyczącej definicji dorobku Schengen do celów określenia, zgodnie ze stosownymi postanowieniami (...)

 • Dziennik Ustaw z 2004-02-26 poz. 254

  Ustawa z dnia 8 stycznia 2004 r. o wycofaniu zastrzeżeń do Konwencji o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.