Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 676 z 1927

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 sierpnia 1927 r. o zapobieganiu chorobom zawodowym i ich zwalczaniu.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1927-08-22
Data wejscia w życie:1928-02-08
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 676 z 1927Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 676 z 1927 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 680 z 1927

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 września 1927 r. w sprawie zmian w ustawie o scalaniu gruntów.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 684 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 30 sierpnia 1927 r. o częściowej zmianie taryfy pocztowej, telegraficznej i telefonicznej z dnia 24 lipca 1926 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 679 z 1927

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 sierpnia 1927 r. o odpowiedzialności Skarbu Państwa za przesyłki pocztowe, telegramy i rozmowy telefoniczne w obrocie wewnętrznym.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 678 z 1927

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 sierpnia 1927 r. w sprawie przymusowego wycofywania z zagrożonych obszarów Państwa ludności i mienia.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 677 z 1927

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 sierpnia 1927 r. w sprawie kosztów sądowych i opłat notarjuszów w okręgach sądów apelacyjnych: poznańskiego i toruńskiego oraz sądu okręgowego katowickiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 683 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 sierpnia 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu, Skarbu i Rolnictwa o przemiale żyta.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 682 z 1927

  Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 11 sierpnia 1927 r. w sprawie obniżenia ceł wywozowych na niektóre artykuły gdańskiego przemysłu, gdańskich rękodzieł oraz gdańskiego rolnictwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 686 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 9 sierpnia 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o taksie opłat, pobieranych za roboty fizyczne przez ajencje celne polskich kolei państwowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 685 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 9 sierpnia 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o "taksie komisowego", pobieranego przez ajencje celne polskich kolei państwowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 681 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 1 lipca 1927 r. w porozumieniu z Ministrem Skarbu o dodatkach i premjach aeronautycznych.

zamów dokument

Porady prawne

 • Prezydent jako zwierzchnik Sił Zbrojnych

  Czy Prezydent RP dysponuje możliwościami sprawowania władzy nad siłami zbrojnymi RP? Czy ma wpływ na działania prawne związane z siłami zbrojnymi RP? Czy jest osobą (...)

 • Droga ustawy od Sejmu do Prezydenta

  17 czerwca 2004 została uchwalona przez Sejm nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Ile czasu ma Prezydent na podpisanie zmian? Co oznacza "vacatio legis"? Jakie (...)

 • Równoważnik za nieodebrany mundur

  Czy żołnierzowi zawodowemu, w związku z przebywaniem na zasiłku chorobowym (ciężki wypadek przy pracy) należy się ekwiwalent za nieodebrany mundur w razie zwolnienia (...)

 • Tekst przysięgi sędziowskiej

  Jak brzmi tzw. "przysięga sędziowska".

 • Powrót po urlopie wychowawczym

  Co może zrobić kobieta wracająca z urlopu wychowawczego gdy pracodawca proponuje 1/4 etatu (wcześniej pełny etat) i pracę w magazynie (wcześniej pracownik biurowy). (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-12 poz. 378

  Oświadczenie Rządowe z dnia 24 października 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federalnym Republiki Austrii o współpracy w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości, podpisanej w Wiedniu dnia 10 czerwca 2002 r.

 • Dziennik Ustaw z 2003-02-04 poz. 153

  Ustawa z dnia 18 grudnia 2002 r. o ratyfikacji Protokołu o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 listopada 2000 r.

 • Monitor Polski 2008 nr 68 poz. 598

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 sierpnia 2008 r. nr 1131-11-08 o odwołaniu Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski 2000 nr 24 poz. 516

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 sierpnia 2000 r. o zarejestrowaniu Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Mieczysława Józefa Pawlaka.

 • Monitor Polski 2000 nr 24 poz. 517

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 sierpnia 2000 r. o zarejestrowaniu Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Zbigniewa Antoniego Wesołowskiego.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.