Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 683 z 1927

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 sierpnia 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu, Skarbu i Rolnictwa o przemiale żyta.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1927-08-16
Data wejscia w życie:1927-10-09
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 683 z 1927Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 683 z 1927 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 680 z 1927

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 września 1927 r. w sprawie zmian w ustawie o scalaniu gruntów.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 684 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 30 sierpnia 1927 r. o częściowej zmianie taryfy pocztowej, telegraficznej i telefonicznej z dnia 24 lipca 1926 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 679 z 1927

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 sierpnia 1927 r. o odpowiedzialności Skarbu Państwa za przesyłki pocztowe, telegramy i rozmowy telefoniczne w obrocie wewnętrznym.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 678 z 1927

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 sierpnia 1927 r. w sprawie przymusowego wycofywania z zagrożonych obszarów Państwa ludności i mienia.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 677 z 1927

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 sierpnia 1927 r. w sprawie kosztów sądowych i opłat notarjuszów w okręgach sądów apelacyjnych: poznańskiego i toruńskiego oraz sądu okręgowego katowickiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 676 z 1927

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 sierpnia 1927 r. o zapobieganiu chorobom zawodowym i ich zwalczaniu.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 682 z 1927

  Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 11 sierpnia 1927 r. w sprawie obniżenia ceł wywozowych na niektóre artykuły gdańskiego przemysłu, gdańskich rękodzieł oraz gdańskiego rolnictwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 686 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 9 sierpnia 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o taksie opłat, pobieranych za roboty fizyczne przez ajencje celne polskich kolei państwowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 685 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 9 sierpnia 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o "taksie komisowego", pobieranego przez ajencje celne polskich kolei państwowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 681 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 1 lipca 1927 r. w porozumieniu z Ministrem Skarbu o dodatkach i premjach aeronautycznych.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-01 poz. 1605

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2006 r. uchylające rozporządzenie wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych, Komunikacji i Skarbu o warunkach wyrobu i stosowania czteroetylku ołowiu

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-29 poz. 843

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów karty pobytu i dokumentów w sprawach cudzoziemców, formularzy wniosków o ich wydanie lub wymianę oraz fotografii dołączanych do wniosku

 • Dziennik Ustaw z 2004-08-24 poz. 1894

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni na obszarze gminy o statusie miasta Łódź

 • Dziennik Ustaw z 1991-10-09 poz. 451

  Ustawa z dnia 9 października 1991 r. o zmianie ustawy o łączności.

 • Monitor Polski 2009 nr 5 poz. 36

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie uczczenia pamięci Eugeniusza F. Kwiatkowskiego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.