Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 691 z 1927

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 3 września 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o wprowadzeniu zniżki taryfowej dla węgla kamiennego i brykietów węglowych w komunikacji polsko-austrjackiej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1927-09-03
Data wejscia w życie:1927-09-13
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 691 z 1927Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 691 z 1927 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 693 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 3 września 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu, Sprawiedliwości oraz Rolnictwa o uzupełnieniu taryfy dla polsko-niemieckiej komunikacji towarowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 692 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 3 września 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o zmianie spisu granicznych stacyj przejściowych w bezpośrednich komunikacjach towarowych pomiędzy Polską a Czechosłowacją, Austrją, Węgrami, Włochami, Szwajcarją, Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców oraz Rumunją.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 689 z 1927

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 września 1927 r. o ochronie znaku i nazwy Czerwonego Krzyża.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 688 z 1927

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 września 1927 r. o Stowarzyszeniu "Polski Czerwony Krzyż".

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 687 z 1927

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 sierpnia 1927 r. o rzeczowych świadczeniach wojennych.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 690 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 sierpnia 1927 r. o wymaganiach od kandydatów na stanowiska egzekutorów sądowych w sądach na obszarze okręgów sądów apelacyjnych w Krakowie i we Lwowie i okręgu sądu okręgowego w Cieszynie.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2000 nr 4 poz. 68

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 28 stycznia 2000 r. w sprawie wysokości kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kopalniach węgla kamiennego w trzecim kwartale 1999 r.

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-01 poz. 1605

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2006 r. uchylające rozporządzenie wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych, Komunikacji i Skarbu o warunkach wyrobu i stosowania czteroetylku ołowiu

 • Dziennik Ustaw z 1999-04-27 poz. 362

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie wykazu przedsiębiorstw górniczych oraz przedsiębiorstw robót górniczych.

 • Monitor Polski 2008 nr 10 poz. 116

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w sortymencie Orzech II z IV kwartału 2007 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2008 r.

 • Monitor Polski 2000 nr 4 poz. 67

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 28 stycznia 2000 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie Orzech II z 1999 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2000 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.