Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 693 z 1927

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 3 września 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu, Sprawiedliwości oraz Rolnictwa o uzupełnieniu taryfy dla polsko-niemieckiej komunikacji towarowej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1927-09-03
Data wejscia w życie:1927-09-13
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 693 z 1927Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 693 z 1927 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 692 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 3 września 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o zmianie spisu granicznych stacyj przejściowych w bezpośrednich komunikacjach towarowych pomiędzy Polską a Czechosłowacją, Austrją, Węgrami, Włochami, Szwajcarją, Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców oraz Rumunją.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 691 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 3 września 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o wprowadzeniu zniżki taryfowej dla węgla kamiennego i brykietów węglowych w komunikacji polsko-austrjackiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 689 z 1927

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 września 1927 r. o ochronie znaku i nazwy Czerwonego Krzyża.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 688 z 1927

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 września 1927 r. o Stowarzyszeniu "Polski Czerwony Krzyż".

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 687 z 1927

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 sierpnia 1927 r. o rzeczowych świadczeniach wojennych.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 690 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 sierpnia 1927 r. o wymaganiach od kandydatów na stanowiska egzekutorów sądowych w sądach na obszarze okręgów sądów apelacyjnych w Krakowie i we Lwowie i okręgu sądu okręgowego w Cieszynie.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-01 poz. 1605

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2006 r. uchylające rozporządzenie wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych, Komunikacji i Skarbu o warunkach wyrobu i stosowania czteroetylku ołowiu

 • Dziennik Ustaw z 1999-08-24 poz. 830

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 1999 r. w sprawie wyjaśnień do Taryfy celnej.

 • Dziennik Ustaw z 2009-10-28 poz. 1385

  Ustawa z dnia 11 września 2009 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o oznakowaniu i utrzymaniu wspólnej granicy na odcinkach lądowych i wodach granicznych oraz powołaniu Stałej Polsko-Niemieckiej Komisji Granicznej, podpisanej w Warszawie dnia 16 września 2004 r.

 • Dziennik Ustaw z 2008-09-15 poz. 1032

  Oświadczenie Rządowe z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie założenia polsko-niemieckiej Szkoły Spotkań i Dialogu im. Willy'ego Brandta w Warszawie, sporządzonej w Warszawie dnia 1 września 2005 r.

 • Monitor Polski 2009 nr 5 poz. 36

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie uczczenia pamięci Eugeniusza F. Kwiatkowskiego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.