Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 737 z 1927

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 września 1927 r. uzupełniające postanowienia ustawy z dnia 23 marca 1922 r. w przedmiocie zaopatrzenia weteranów powstań narodowych z 1831 r., 1848 r. i 1863 r. oraz wdów po nich.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1927-09-17
Data wejscia w życie:1927-09-27
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 737 z 1927Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 737 z 1927 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 742 z 1927

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 września 1927 r. w sprawie zamiany gruntu państwowego w mieście Stryju na grunt gminy m. Stryja.

 • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 741 z 1927

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 września 1927 r. o warunkowem zawieszeniu wykonania kary na obszarze, na którym obowiązuje ustawa postępowania karnego z dnia 1 lutego 1877 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 740 z 1927

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 września 1927 r. o Radzie Ochrony Pracy.

 • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 739 z 1927

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 września 1927 r. o Państwowym Instytucie Eksportowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 738 z 1927

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 września 1927 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej z dnia 26 czerwca 1924 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 746 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 15 września 1927 r. w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych oraz Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, dotyczące uzupełnienia wykazu zakładów naukowych, których absolwentom, posiadającym świadectwo dojrzałości, względnie świadectwo ukończenia szkoły, przysługuje prawo półtorarocznej służby w wojsku stałem - w myśl przepisów art. 45 ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 744 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 września 1927 r. w sprawie uzupełnienia § 7, poz. 5 rozporządzenia o postępowaniu celnem.

 • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 745 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 sierpnia 1927 r. o zmianach terytorjalnych na obszarze powiatu nieświeskiego w województwie nowogródzkiem.

 • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 743 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 24 sierpnia 1927 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 czerwca 1927 r. o ustalaniu szerokości dróg publicznych na obszarze Rzeczypospolitej, na którym obowiązują przepisy prawa cywilnego, zawarte w tomie X cz. I Zb. Praw ces. ros.

 • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 736 z 1927

  Ustawa skarbowa z dnia 13 lipca 1927 r. o zmianach w budżecie na rok 1925.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-03-26 poz. 318

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji międzynarodowej o zakazie pracy nocnej kobiet, zatrudnionych w przemyśle, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1906 roku

 • Dziennik Ustaw z 1999-03-18 poz. 304

  Ustawa z dnia 18 marca 1999 r. o ratyfikacji Umowy dotyczącej statusu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, przedstawicieli narodowych i personelu międzynarodowego, sporządzonej w Ottawie dnia 20 września 1951 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-02-04 poz. 147

  Ustawa z dnia 11 grudnia 2003 r. o wypowiedzeniu Konwencji handlowej podpisanej w Warszawie dnia 26 czerwca 1922 r. pomiędzy Polską a Szwajcarią

 • Monitor Polski 2012 poz. 995

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2012 r. w związku z 90. rocznicą zamordowania prezydenta Gabriela Narutowicza

 • Dziennik Ustaw z 2004-07-06 poz. 1627

  Dokument Wypowiedzenia Konwencji handlowej podpisanej w Warszawie dnia 26 czerwca 1922 r. pomiędzy Polską a Szwajcarią


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.