Logowanie

Dziennik Ustaw ROK 1927 NR 86

Wyszukiwarka

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 773 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 1927 r. w sprawie ustanowienia w m. st. Warszawie sędziów śledczych do spraw wyjątkowego znaczenia.

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 775 z 1927

  Obwieszczenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 24 września 1927 r. w sprawie sprostowania błędu w rozporządzeniu Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 21 kwietnia 1927 r. o wydaniu nadzwyczajnego nakładu znaczków pocztowych opłaty z napisem "Na oświatę gr. 5".

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 771 z 1927

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 września 1927 r. o sprzedaży niektórych gruntów państwowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 772 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 września 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o przekazaniu wojewodom, działającym w porozumieniu z prezesami izb skarbowych, uprawnień Ministra Spraw Wewnętrznych, działającego w porozumieniu z Ministrem Skarbu, z art. 31 ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych.


 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 770 z 1927

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 września 1927 r. o sprzedaży nieruchomości państwowej w mieście Nieszawie.

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 774 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 9 września 1927 r. w sprawie używania maszyn do oznaczania na pocztowych przesyłkach listowych kwoty uiszczonej opłaty pocztowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 769 z 1927

  Oświadczenie Rządowe z dnia 30 lipca 1927 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką o żegludze powietrznej, podpisanego w Pradze dnia 15 kwietnia 1926 r. wraz z Protokółem zamknięcia, oraz not uzupełniających do tegoż Układu, podpisanych dnia 2 kwietnia 1927 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 768 z 1927

  Układ pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką o żegludze powietrznej, podpisany w Pradze dnia 15 kwietnia 1926 r.

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.