Logowanie

Dziennik Ustaw ROK 1927 NR 87

Wyszukiwarka

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 782 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 27 września 1927 r. w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o utworzeniu dla spraw Zakładu ubezpieczenia od wypadków sądów rozjemczych w Warszawie, Krakowie i Łodzi.

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 776 z 1927

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 września 1927 r. o nakazach karnych w postępowaniu administracyjnem na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 785 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 września 1927 r. w sprawie należytości monopolowej od zapałek, przywożonych z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 784 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Skarbu z dnia 17 września 1927 r. w sprawie przekazania wojewodom, działającym w porozumieniu z prezesami izb skarbowych, uprawnień Ministra Spraw Wewnętrznych, działającego w porozumieniu z Ministrem Skarbu, do rozstrzygania odwołań gmin od decyzyj wydziałów powiatowych w sprawie budżetów gminnych.


 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 783 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 września 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie utworzenia komunalnego funduszu pożyczkowo-zapomogowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 779 z 1927

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 1927 r. w sprawie przejęcia przez Bank Gospodarstwa Krajowego wierzytelności Śląskich Zakładów Kredytowych, które na mocy umowy polsko-czeskosłowackiej w sprawach prawnych i finansowych przeszły na rzecz Skarbu Rzeczypospolitej Polskiej względnie instytucji w tym celu przez Rząd Polski wyznaczonej.

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 778 z 1927

  Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 września 1927 r. o przymusowem wywłaszczeniu gruntów na rzecz Skarbu Państwa pod rozbudowę stacji Bliżyn, na linji kolejowej Skarżysko-Koluszki.

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 777 z 1927

  Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 września 1927 r. w sprawie zmian w załączniku 2 do zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 marca 1926 r. o wywłaszczeniu przymusowem gruntów do budowy wąskotorowej kolei żelaznej prywatnej użytku publicznego Wiślica-Cudzynowice i Kazimierza Wilak-Posądza.

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 788 z 1927

  Oświadczenie Rządowe z dnia 5 września 1927 r. w sprawie ratyfikacji przez Rząd Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców międzynarodowej konwencji o obowiązkowych oględzinach lekarskich dzieci i młodocianych, zatrudnionych na statkach, przyjętej jako projekt dnia 11 listopada 1921 r. w Genewie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów.

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 787 z 1927

  Oświadczenie Rządowe z dnia 5 września 1927 r. w sprawie ratyfikacji przez Rząd Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców międzynarodowej konwencji o odpoczynku tygodniowym w zakładach przemysłowych, przyjętej jako projekt dnia 17 listopada 1921 r. w Genewie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów.

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 786 z 1927

  Oświadczenie Rządowe z dnia 5 września 1927 r. w sprawie ratyfikacji przez Rząd Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców międzynarodowej konwencji, ustalającej najniższy wiek dopuszczania młodocianych do pracy w pomieszczeniach podpokładowych i w kotłowniach, przyjętej jako projekt dnia 11 listopada 1921 r. w Genewie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów.

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 781 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 30 sierpnia 1927 r. określające w stosunku do niektórych zakładów pracy termin wejścia w życie obowiązku urządzenia i utrzymywania żłobków dla niemowląt.

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 780 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych, Ministra Przemysłu i Handlu, oraz Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 19 sierpnia 1927 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 27 grudnia 1893 r. co do egzaminów dla ubiegających się o koncesję na jeden z działów przemysłu budowlanego.

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.