Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 791 z 1927

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 października 1927 r. w sprawie zmiany niektórych postanowień ustawy z dnia 23 marca 1922 r. w przedmiocie zaopatrzenia weteranów powstań narodowych z 1831 r., 1848 r. i 1863 r. oraz wdów po nich.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1927-10-07
Data wejscia w życie:1927-10-13
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 791 z 1927Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 791 z 1927 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 790 z 1927

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 października 1927 r. o stabilizacji złotego.

 • Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 789 z 1927

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 października 1927 r. o planie stabilizacyjnym i zaciągnięciu pożyczki zagranicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 793 z 1927

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 października 1927 r. o uchyleniu rozporządzenia Polskiej Komisji Likwidacyjnej z dnia 24 listopada 1918 r. w sprawie odroczenia wejścia w życie postanowień ustawy z dnia 23 grudnia 1917 r. o umowie ubezpieczenia.

 • Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 792 z 1927

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 października 1927 r. o sprzedaży nieruchomości państwowej w mieście Nowy Pohost w powiecie brasławskim.

 • Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 795 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 września 1927 r. o ustaleniu cen sprzedażnych wódek monopolowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 794 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 września 1927 r. w sprawie ustalenia kompetencji władz skarbowych do nadawania i cofania koncesyj na sprzedaż wyrobów tytoniowych.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2002 nr 24 poz. 401

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2002 r. w związku z 80. rocznicą powrotu Górnego Śląska do Polski.

 • Dziennik Ustaw z 2012-03-26 poz. 318

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji międzynarodowej o zakazie pracy nocnej kobiet, zatrudnionych w przemyśle, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1906 roku

 • Dziennik Ustaw z 2012-04-04 poz. 375

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi-funkcjonariuszowi, weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi oraz najbliższym członkom jego rodziny

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-18 poz. 1848

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta.

 • Dziennik Ustaw z 2004-12-29 poz. 2775

  Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.