Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 233 z 1929

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 23 marca 1929 r. o przedłużeniu terminu do składania zgłoszeń o przerachowanie wkładek oszczędnościowych, złożonych w walutach pełnowartościowych w Pocztowej Kasie Oszczędności za pośrednictwem instytucyj państwowych polskich.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:1929-04-13
Data wydania:1929-03-23
Data wejscia w życie:1929-04-13
Data obowiązywania:1929-04-13

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 233 z 1929Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 233 z 1929 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 235 z 19292001-04-13

  Ustawa z dnia 23 marca 1929 r. zmieniająca art. 5 i 38 ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia.

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 234 z 19292001-04-13

  Ustawa z dnia 23 marca 1929 r. w przedmiocie zmiany ustawy z dnia 11 grudnia 1923 r. o zaopatrzeniu emerytalnem funkcjonarjuszów państwowych i zawodowych wojskowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 244 z 19291929-04-13

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 marca 1929 r. o utworzeniu gminy wiejskiej Hajnówka w powiecie bielskim, województwie białostockiem.

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 243 z 19291929-04-13

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 marca 1929 r. o zmianie granic gmin Balla Wielka i Wołłowiczowce w powiecie augustowskim, województwie białostockiem.

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 242 z 19291929-04-13

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1929 r. o ustanowieniu sądu pracy w Radomiu.

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 241 z 19291929-04-13

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Rolnictwa oraz Przemysłu i Handlu z dnia 12 marca 1929 r. o ustanowieniu sądu pracy w Lublinie.

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 240 z 19291929-04-13

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Rolnictwa oraz Przemysłu i Handlu z dnia 12 marca 1929 r. o ustanowieniu sądu pracy w Chrzanowie.

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 239 z 19291929-04-13

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Rolnictwa oraz Przemysłu i Handlu z dnia 12 marca 1929 r. o ustanowieniu sądu pracy w Częstochowie.

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 238 z 19291929-04-13

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 lutego 1929 r. w sprawie zmiany organizacji urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych oraz komisyj szacunkowych do spraw podatków dochodowego i przemysłowego w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Lublinie.

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 237 z 19291929-04-13

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 lutego 1929 r. wydane: co do punktów 7-9 oraz 11 § 1 oraz co do ustępu drugiego § 6 w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości; co do punktu 13 § 1 w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości i Reform Rolnych; co do punktu 15 § 1 w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Reform Rolnych i Robót Publicznych; co do punktu 25 § 1 w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości oraz Przemysłu i Handlu; co do punktu 14 § 1 w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych; co do punktu 18 § 1 w porozumieniu z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej; co do punktów 19 i 20 § 1 w porozumieniu z Ministrem Komunikacji; co do punktów 27, 31 i 33 § 1 w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych; co do punktów 29 i 30 § 1 w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów; co do punktu 34 § 1 w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu - a zmieniające rozporządzenie wykonawcze do ustawy o opłatach stemplowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 232 z 19291929-04-13

  Ustawa z dnia 23 marca 1929 r. o upoważnieniu Ministra Skarbu do wypuszczenia wewnętrznej pożyczki państwowej do wysokości 100.000.000 zł. w złocie.

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 231 z 19291929-04-13

  Ustawa z dnia 23 marca 1929 r. o zmianie niektórych postanowień ustawy skarbowej z dnia 22 czerwca 1928 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 229 z 19291929-04-13

  Ustawa z dnia 7 marca 1929 r. zmieniająca częściowo brzmienie art. 24 ustawy z dnia 18 marca 1921 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i ich rodzin oraz o zaopatrzeniu rodzin po poległych i zmarłych lub zaginionych bez własnej winy, których śmierć, względnie zaginięcie, pozostaje w związku przyczynowym ze służbą wojskową.

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 236 z 1929

  Ustawa z dnia 23 marca 1929 r. o uzupełnieniu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o godzinach handlu i godzinach otwarcia zakładów handlowych i niektórych przemysłowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 230 z 1929

  Ustawa z dnia 8 marca 1929 r. w sprawie ratyfikacji traktatu ekstradycyjnego między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonemi Ameryki, podpisanego w Warszawie dnia 22 listopada 1927 roku.

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 228 z 1929

  Ustawa z dnia 13 lutego 1929 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do konwencji, dotyczącej ubezwłasnowolnienia i analogicznych zarządzeń opiekuńczych, podpisanej w Hadze dnia 17 lipca 1905 r.

zamów dokument

Porady prawne

 • Oddział firmy zagranicznej jako rezydent

  Czy zarejstrowany oddział firmy zagranicznej w Polsce jest rezydentem w świetle prawa dewizowego? Czy może dokonywać zapłat za usługi wykonane w Polsce przez polskich (...)

 • Darowizna akcji pracowniczych

  Czy przeniesienie własności akcji nabytych na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych /Dz.U. Nr 118, poz.561 (...)

 • Sposób złożenia zażalenia

  Należności sądowe zostały skazanemu rozłożone na raty w wysokości 500 zł miesięcznie. Jednak ponieważ skazany zalegał ze spłatą, Sąd odwołał rozłożenie na (...)

 • Automatyczne przedłużenie umowy

  Osoba prywatna zawarła umowę na czas określony 24 miesięcy na usługę dostawy internetu. W umowie zawarto klauzulę automatycznego jej przedłużenia na okres kolejnych (...)

 • Obliczenie terminu na wniesienie kasacji

  Dostałem postanowienie sądu Okręgowego oddalającego zażalenie w dniu 05 lutego 2004 r. Zostałem pouczony o możliwości złożenia kasacji w terminie miesiąca. Jak (...)

Podobne Akty prawne

 • Komunikat UE z 2009-12-22 nr 313 poz. 16

  Zaproszenie do składania zgłoszeń 2010 – Drugi wspólnotowy program działań w dziedzinie zdrowia (2008–2013) (1)

 • Komunikat UE z 2008-02-29 nr 56 poz. 30

  Zaproszenie do składania zgłoszeń 2008 — Drugi wspólnotowy program działań w dziedzinie zdrowia (2008–2013) (1)

 • Komunikat UE z 2009-02-26 nr 47 poz. 14

  Zaproszenie do składania zgłoszeń 2009 — Drugi wspólnotowy program działań w dziedzinie zdrowia (2008–2013) (1)

 • Komunikat UE z 2009-03-13 nr 59 poz. 14

  Sprostowanie do zaproszenia do składania wniosków — EACEA/33/08 — Program współpracy między UE a Kanadą w zakresie szkolnictwa wyższego, szkolenia (...)

 • Dziennik Ustaw z 2005-08-09 poz. 1256

  Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o ratyfikacji Umowy w formie wymiany listów między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Kajmanów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności, podpisanej w Warszawie w dniu 17 grudnia 2004 r. oraz w Cayman Island w dniu 31 marca 2005 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.