Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 253 z 1929

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 marca 1929 r. o zmianie granic gmin wiejskich Hawrylak i Obertyn w powiecie horodeńskim, województwie stanisławowskiem.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:1929-04-17
Data wydania:1929-03-27
Data wejscia w życie:1929-04-17
Data obowiązywania:1929-04-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 253 z 1929Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 253 z 1929 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 254 z 19291929-04-17

  Obwieszczenie Ministra Reform Rolnych z dnia 27 marca 1929 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 20 czerwca 1924 r. w sprawie uwłaszczenia b. czynszowników, b. wolnych ludzi i długoletnich dzierżawców w województwach: nowogródzkiem, poleskiem, wołyńskiem, okręgu administracyjnym wileńskim, oraz w powiatach: grodzieńskim, wołkowyskim, bielskim, białostockim i sokólskim województwa białostockiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 252 z 19291929-04-17

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lutego 1929 r. o przekazaniu niektórym wojewodom uprawnień Ministra Spraw Wewnętrznych w zakresie wykonywania nadzoru nad samorządem terytorjalnym.

 • Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 251 z 19291929-04-17

  Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych, Spraw Wojskowych, Przemysłu i Handlu, Rolnictwa, Komunikacji i Robót Publicznych z dnia 12 stycznia 1929 r. w porozumieniu z Ministrami: Skarbu oraz Pracy i Opieki Społecznej w sprawie przekazania Komisarzowi Rządu m. stoł. Warszawy niektórych decyzyj.

 • Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 249 z 19291929-04-17

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 1929 r. o zmianie brzmienia § 46 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1921 r. w sprawie statystyki celnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 248 z 19291929-04-17

  Ustawa z dnia 23 marca 1929 r. o utworzeniu państwowej fundacji pod nazwą "Wieś Kościuszkowska".

 • Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 247 z 19291929-04-17

  Ustawa z dnia 23 marca 1929 r. o opłatach od ogierów, nieposiadających świadectw uznania.

 • Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 246 z 19291929-04-17

  Ustawa z dnia 13 marca 1929 r. o umowach sprzedaży lub przyrzeczenia sprzedaży nieruchomości ziemskich na obszarze sądów apelacyjnych w Warszawie, Lublinie i Wilnie.

 • Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 245 z 19291929-04-17

  Ustawa z dnia 7 marca 1929 r. o bezpłatnem odstąpieniu gruntu państwowego Towarzystwu Przyjaciół Szkoły Średniej w Kamiennej-Skarżysku.

 • Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 250 z 1929

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 1929 r. o przekazaniu Państwowemu Bankowi Rolnemu likwidacji Krajowej Komisji dla Włości rentowych.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-16 poz. 1561

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych

 • Dziennik Ustaw z 2012-12-18 poz. 1419

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-29 poz. 822

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowości statusu miasta.

 • Dziennik Ustaw z 2003-05-10 poz. 730

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji

 • Dziennik Ustaw z 1999-11-05 poz. 1029

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 1999 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.