Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 264 z 1929

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 1929 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 października 1924 r. w sprawie uzupełnienia rozporządzenia o sposobie użycia wojska dla zabezpieczenia porządku publicznego postanowieniami, dotyczącemi dodatku asystencyjnego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:1929-04-19
Data wydania:1929-03-27
Data wejscia w życie:1929-04-19
Data obowiązywania:1929-04-19

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 264 z 1929Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 264 z 1929 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 268 z 19291929-04-19

  Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych z dnia 30 marca 1929 r. w sprawie doręczania pism sądowych przez policję państwową.

 • Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 267 z 19291929-04-19

  Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 28 marca 1929 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 20 czerwca 1924 r. o uwłaszczeniu w województwach wschodnich.

 • Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 266 z 19291929-04-19

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 marca 1929 r. o przyznawaniu przez Dyrekcję Polskiego Monopolu Tytoniowego kredytów na pobór wyrobów tytoniowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 265 z 19291929-04-19

  Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 8 marca 1929 r. o ulgach celnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 263 z 19291929-04-19

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 kwietnia 1929 r. w sprawie ustalenia warunków, wymaganych dla przejścia oficerów mianowanych w rezerwie Marynarki Wojennej do korpusu oficerów zawodowych Marynarki Wojennej.

 • Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 262 z 19291929-04-19

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 kwietnia 1929 r. w sprawie ustalenia warunków, wymaganych dla uzyskania stopnia podporucznika w rezerwie Marynarki Wojennej.

 • Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 259 z 19291929-04-19

  Ustawa z dnia 23 marca 1929 r. o zmianie wymogów do wykonywania zawodu adwokackiego na obszarze sądów apelacyjnych w Krakowie, Lwowie oraz sądu okręgowego w Cieszynie.

 • Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 258 z 19291929-04-19

  Ustawa z dnia 23 marca 1929 r. w sprawie ratyfikacji konwencji międzynarodowej, dotyczącej ruchu drogowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 257 z 19291929-04-19

  Ustawa z dnia 23 marca 1929 r. w sprawie ratyfikacji konwencji międzynarodowej, dotyczącej ruchu samochodowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 255 z 19291929-04-19

  Ustawa z dnia 23 marca 1929 r. o poborze rekruta w 1929 roku.

 • Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 261 z 19291929-04-17

  Ustawa z dnia 23 marca 1929 r. o sprzedaży nieruchomości w Wisłoujściu na obszarze W. M. Gdańska.

 • Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 260 z 19291929-04-17

  Ustawa z dnia 23 marca 1929 r. o wystawianiu skryptów dłużnych i pokwitowań przez osoby, nieumiejące lub niemogące pisać.

 • Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 256 z 1929

  Ustawa z dnia 23 marca 1929 r. w sprawie zatwierdzenia zgłoszonego przez Rząd Polski w dniu 14 października 1920 r. przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do konwencji o pokojowem załatwianiu sporów międzynarodowych, podpisanej w Hadze dnia 18 października 1907 r.

zamów dokument

Porady prawne

 • Świadczenia socjalne żołnierzy

  Czy w myśl rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 r. w sprawie służby wojskowej oraz uposażenia żołnierzy zawodowych wyz... w/g paragrafu 11 ust. (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Kwalifikacje członków rady nadzorczej

  W statucie firmy w której większościowy pakiet udziałów posiada "prywatny" inwestor, zapisano, że kandydatem na członka Rady Nadzorczej wybieranym przez pracowników (...)

 • Parking podziemny a KŚT

  Do jakiej grupy KŚT należy zaliczyć parking podziemny?

 • Nowa klasyfikacja PKWiU 2008

  Od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje nowa klasyfikacja PKWIU 2008. Proszę o informację, czy na pozycji faktury z obniżoną stawką podatku VAT musi pojawiać się PKWIU wg (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2005-11-10 poz. 1924

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2005 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów)

 • Monitor Polski 2009 nr 67 poz. 871

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2009 r. nr 1131-19-09 o zmianie w składzie Rady Ministrów

 • Legislacja UE z 2008-08-21 nr 223 poz. 40

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 46/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) (...)

 • Dziennik Ustaw z 1999-12-29 poz. 1240

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 • Monitor Polski 2009 nr 67 poz. 870

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2009 r. nr 1131-18-09 o zmianie w składzie Rady Ministrów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.