Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 266 z 1929

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 marca 1929 r. o przyznawaniu przez Dyrekcję Polskiego Monopolu Tytoniowego kredytów na pobór wyrobów tytoniowych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:1929-04-19
Data wydania:1929-03-21
Data wejscia w życie:1929-04-19
Data obowiązywania:1929-04-19

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 266 z 1929Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 266 z 1929 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 268 z 19291929-04-19

  Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych z dnia 30 marca 1929 r. w sprawie doręczania pism sądowych przez policję państwową.

 • Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 267 z 19291929-04-19

  Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 28 marca 1929 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 20 czerwca 1924 r. o uwłaszczeniu w województwach wschodnich.

 • Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 265 z 19291929-04-19

  Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 8 marca 1929 r. o ulgach celnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 264 z 19291929-04-19

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 1929 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 października 1924 r. w sprawie uzupełnienia rozporządzenia o sposobie użycia wojska dla zabezpieczenia porządku publicznego postanowieniami, dotyczącemi dodatku asystencyjnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 263 z 19291929-04-19

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 kwietnia 1929 r. w sprawie ustalenia warunków, wymaganych dla przejścia oficerów mianowanych w rezerwie Marynarki Wojennej do korpusu oficerów zawodowych Marynarki Wojennej.

 • Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 262 z 19291929-04-19

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 kwietnia 1929 r. w sprawie ustalenia warunków, wymaganych dla uzyskania stopnia podporucznika w rezerwie Marynarki Wojennej.

 • Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 259 z 19291929-04-19

  Ustawa z dnia 23 marca 1929 r. o zmianie wymogów do wykonywania zawodu adwokackiego na obszarze sądów apelacyjnych w Krakowie, Lwowie oraz sądu okręgowego w Cieszynie.

 • Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 258 z 19291929-04-19

  Ustawa z dnia 23 marca 1929 r. w sprawie ratyfikacji konwencji międzynarodowej, dotyczącej ruchu drogowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 257 z 19291929-04-19

  Ustawa z dnia 23 marca 1929 r. w sprawie ratyfikacji konwencji międzynarodowej, dotyczącej ruchu samochodowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 255 z 19291929-04-19

  Ustawa z dnia 23 marca 1929 r. o poborze rekruta w 1929 roku.

 • Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 261 z 19291929-04-17

  Ustawa z dnia 23 marca 1929 r. o sprzedaży nieruchomości w Wisłoujściu na obszarze W. M. Gdańska.

 • Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 260 z 19291929-04-17

  Ustawa z dnia 23 marca 1929 r. o wystawianiu skryptów dłużnych i pokwitowań przez osoby, nieumiejące lub niemogące pisać.

 • Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 256 z 1929

  Ustawa z dnia 23 marca 1929 r. w sprawie zatwierdzenia zgłoszonego przez Rząd Polski w dniu 14 października 1920 r. przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do konwencji o pokojowem załatwianiu sporów międzynarodowych, podpisanej w Hadze dnia 18 października 1907 r.

zamów dokument

Porady prawne

 • Mandat za palenie na przystanku

  Paliłem papierosa na przystanku autobusowym. Czy straż miejska może ukarać mandatem za palenie w takim miejscu?

 • Wprowadzenie zakazu palenia na klatce schodowej

  W prywatnej kamienicy niektórzy mieszkańcy palą papierosy na klatce schodowej. Czy można wprowadzić zakaz palenia papierosów na klatce schodowej? Jakie przepisy to regulują?

 • Maksymalna cena papierosów

  Czy istnieje jakiś przepis, który ustala cenę sprzedawanych papierosów w restauracji? Czy cena ta może być dowolna - wyższa od tej, która wydrukowana jest na opakowaniu?

 • Kara za nielegalny pobór energii

  Czy zakład energetyczny może nałożyć na mnie za nielegalny pobór energii taką wysoką karę tj. 1700 zł i 1500 zł? Jaka jest podstawa prawna nałożenia takiej kary?

 • Ustawa antynikotynowa

  Jestem handlowcem posiadającym 2 sklepy z tanimi papierosami w których sprzedaję detalicznie od jednej paczki papierosy poniżej ceny na paczce. Według nowej ustawy nie (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-02-21 poz. 193

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków używania wyrobów tytoniowych na terenie obiektów oraz w środkach przewozu osób podlegających Ministrowi Obrony Narodowej

 • Dziennik Ustaw z 2011-06-30 poz. 795

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków używania wyrobów tytoniowych na terenie obiektów podlegających Ministrowi Sprawiedliwości oraz w środkach przewozu osób

 • Komunikat UE z 2008-03-06 nr 61 poz. 4

  Zawiadomienie skierowane do producentów tytoniu dotyczące przesunięcia pomocy w odniesieniu do tytoniu do Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego na lata (...)

 • Dziennik Ustaw z 2001-09-14 poz. 1163

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 września 2001 r. w sprawie zasad dopuszczalności używania wyrobów tytoniowych na terenie obiektów podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-16 poz. 600

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie wysokości oprocentowania długoterminowych kredytów o stałej stopie procentowej udzielanych przez banki na cele związane z budownictwem mieszkaniowym


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.