Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 289 z 1929

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 3 kwietnia 1929 r. w sprawie zmiany wyjaśnień uzupełniających taryfę celną.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:1929-05-02
Data wydania:1929-04-03
Data wejscia w życie:1929-05-17
Data obowiązywania:1929-05-02

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 289 z 1929Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 289 z 1929 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 295 z 19291929-05-10

  Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 16 kwietnia 1929 r. w sprawie sposobu pobierania opłat za prace meljoracyjne dokonywane przy przebudowie ustroju rolnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 294 z 19291929-05-10

  Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 16 kwietnia 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Rolnictwa o pomocy kredytowej na meljoracje, przeprowadzane przy dokonywanej przez urzędy ziemskie przebudowie ustroju rolnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 293 z 19291929-05-10

  Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych wydane w porozumieniu z Ministrem Robót Publicznych i Ministrem Skarbu z dnia 16 kwietnia 1929 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o przeprowadzaniu meljoracji przy dokonywanej przez urzędy ziemskie przebudowie ustroju rolnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 291 z 19291929-05-10

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 11 kwietnia 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie ustanowienia opiekunów społecznych i sposobu wykonywania przez nich obowiązków.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 290 z 19291929-05-10

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 kwietnia 1929 r. o częściowej zmianie rozporządzenia z dnia 24 czerwca 1926 r. w sprawie ruchu samochodowego, motocyklowego i rowerowego przez granicę celną Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 288 z 19291929-05-10

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 2 stycznia 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o ustaleniu ceny sprzedażnej spirytusu bezwodnego do celów napędowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 292 z 19291929-04-11

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 kwietnia 1929 r. o utworzeniu gminy wiejskiej Zalesie w powiecie przemyskim, województwie lwowskiem.

zamów dokument

Porady prawne

 • Import sprzętu komputerowego (myszki) z USA

  Rozważam możliwość zamówienia znaczącej ilości sprzętu komputerowego z USA (praktycznie same myszki komputerowe). Nie prowadzę jednak żadnej działalności gospodarczej, (...)

 • Wezwanie pełnomocnika do złożenia wyjaśnień

  Jestem pełnomocnikiem strony (strona jest moim kolegą) w sprawie dotyczącej naruszenia Prawa budowlanego. Organ nadzoru budowlanego wezwał pełnomocnika do złożenia (...)

 • Ustalenie stawek za wodę

  Czy gmina nie będąca właścicielem oczyszczalni ścieków i studni wody sanitarnej może ustalać wysokość opłat za dostarczenie wody i odbiór ścieków (właścicielem (...)

 • Poinformowanie dłużnika o stanie egzekucji

  Jestem dłużnikiem kilku firm. Wpłacam systematycznie komornikowi określoną kwotę. Jak mam się dowiedzieć komu i ile zostało przekazane. Jak mogę i od kogo uzyskać (...)

 • Brak zgłoszenia przywozu pieniędzy do Polski

  Przywoziłam z zagranicy do Polski większą sumę obcej waluty. Czy przy przywozie dużej ilości obcej waluty do Polski nierezydent ma obowiązek zgłosić ten fakt? Jeśli (...)

Podobne Akty prawne

 • Legislacja UE z 2005-01-18 nr 14 poz. 13

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 72/2005 z dnia 17 stycznia 2005 r. zawieszające preferencyjne stawki celne i przywracające Wspólną Taryfę Celną (...)

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-19 poz. 1639

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-23 poz. 1885

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.

 • Monitor Polski 2013 poz. 125

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie wzoru kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-25 poz. 392

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.