Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 331 z 1929

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 15 kwietnia 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Rolnictwa oraz Spraw Wewnętrznych w sprawie wykonania art. 53 ustawy o powszechnym obowiązku wojskowym.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:1929-05-31
Data wydania:1929-04-15
Data wejscia w życie:1929-05-31
Data obowiązywania:1929-05-31

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 331 z 1929Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 331 z 1929 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 333 z 19291929-05-31

  Oświadczenie Rządowe z dnia 21 sierpnia 1928 r. w sprawie stwierdzenia, że złożenie przez Rząd Szwajcarski dokumentu ratyfikacyjnego Konwencji Międzynarodowej o przewozie osób i bagażu kolejami żelaznemi, podpisanej w Bernie dnia 23 października 1924 roku, obejmuje również Księstwo Liechtenstein.

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 332 z 19291929-05-31

  Oświadczenie Rządowe z dnia 21 sierpnia 1928 r. w sprawie stwierdzenia, że złożenie przez Rząd Szwajcarski dokumentu ratyfikacyjnego Konwencji Międzynarodowej o przewozie towarów kolejami żelaznemi, podpisanej w Bernie dnia 23 października 1924 roku, obejmuje również Księstwo Liechtestein.

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 330 z 19291929-05-31

  Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 22 kwietnia 1929 r. o uzupełnieniu rozporządzenia z dnia 1 lipca 1927 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie wytworów hutniczych walcowanych oraz niektórych wyrobów metalowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 329 z 19291929-05-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1929 r. o wyłączeniach dla utrzymania na odpowiedniej wysokości kultury rolnej i meljoracyj rolnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 328 z 19291929-05-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1929 r. o zmianie granic powiatów: baranowickiego i stołpeckiego w województwie nowogródzkiem.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-21 poz. 732

  Ustawa z dnia 23 maja 2002 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw z 1999-08-03 poz. 771

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji przedpoborowych.

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-30 poz. 300

  Ustawa z dnia 20 marca 2002 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

 • Dziennik Ustaw z 2009-06-02 poz. 675

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie pokrywania kosztów studiów wojskowych w uczelniach morskich

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-30 poz. 1689

  Ustawa z dnia 24 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektórych innych ustaw.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.