Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 43 z 1929

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 1929 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1928 r. w sprawie warunków dopuszczenia zagranicznych spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych do działalności na obszarze Rzeczypospolitej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1929-01-19
Data wejscia w życie:1929-01-24
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 43 z 1929Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 43 z 1929 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 40 z 1929

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 stycznia 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa w sprawie wyznaczenia ostatecznych kontyngentów cukru na czas od 1 października 1928 r. do 30 września 1929 roku.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 37 z 1929

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1929 r. o podwyższeniu ryczałtu dla kierowników urzędów pocztowych VI klasy na opał, światło i przybory kancelaryjne.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 36 z 1929

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1929 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 1924 r. w sprawie specjalnego wynagrodzenia akordowego dla funkcjonarjuszów urzędów ziemskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 35 z 1929

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1929 r. o wyłączeniu gminy miejskiej Gdynia z powiatu morskiego i utworzeniu z niej odrębnego powiatu miejskiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 42 z 1929

  Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 8 stycznia 1929 r. w sprawie wskazania dodatkowego pisma dla obowiązkowych ogłoszeń pochodzących od spółek akcyjnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 41 z 1929

  Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 grudnia 1928 r. o przedmiocie egzaminu z prawa dla kandydatów na stanowiska rzeczników patentowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 34 z 1929

  Ustawa z dnia 19 grudnia 1928 r. w sprawie zamiany gruntu państwowego na grunt gminny w Stanisławowie.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 33 z 1929

  Ustawa z dnia 19 grudnia 1928 r. o sprzedaży placu państwowego przy ul. Grzegórzeckiej w Krakowie.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 39 z 1929

  Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 17 grudnia 1928 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie bekonów i szynek.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 38 z 1929

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 października 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu celem wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o zmianie ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych.

zamów dokument

Porady prawne

 • Zgłoszenie zmiany wspólnika i prezesa

  W spółce z o.o. zmianie uległy: jedyny wspólnik i prezes zarządu. Czy zmianę należy zgłosić do urzędu skarbowego? Jeśli tak, to w jaki sposób - na jakich formularzach?

 • Prowadzenie działalności przez osobę zagraniczną

  Czy przedsiębiorca zagraniczny, w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, może zarejestrować w Polsce działalność gospodarczą tylko w formie oddziału (...)

 • Spółka polsko-ukraińska

  Jakie są uwarunkowania prawne zakładania w Polsce działalności gospodarczej przez cudzoziemców (a konkretnie osób spoza Unii Europejskiej, z Ukrainy) w różnych formach (...)

 • Obowiązek publikacji w MSiG

  W jakich przypadkach i jakie przepisy regulują obowiązki publikacji rocznych sprawozdań finansowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w Monitorze Sądowym i (...)

 • Obowiązek prowadzenia pełnej rachunkowości

  Firma będąca osobą fizyczną prowadzi księgowość w formie księgi przychodów i rozchodów. Przekroczenie jakiej kwoty obrotów spowoduje konieczność przejścia na (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.