Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 48 z 1929

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 19 grudnia 1928 r. w sprawie ratyfikacji konwencji pomiędzy Austrją, Włochami, Polską, Rumunją, Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców oraz Czechosłowacją, dotyczącej przejęcia wierzytelności i depozytów, należących do obywateli, zamieszkujących terytorja, należące dawniej do Austrji, z pod zarządu Pocztowej Kasy Oszczędności w Wiedniu, podpisanej w Rzymie dnia 6 kwietnia 1922 r, oraz układu dodatkowego do tejże konwencji, podpisanego w Rzymie dnia 23 lutego 1925 r. wraz z protokółem z tejże daty.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1929-12-19
Data wejscia w życie:1929-01-26
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 48 z 1929Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 48 z 1929 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 52 z 1929

  Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 stycznia 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa o odroczeniu wejścia w życie rozporządzenia tegoż Ministra z dnia 13 listopada 1928 r. wydanego w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa w sprawie uregulowania wywozu kurzych jaj zagranicę.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 51 z 1929

  Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 22 stycznia 1929 r. o odroczeniu wejścia w życie rozporządzenia tychże Ministrów z dnia 13 listopada 1928 r. w sprawie ustanowienia cła wywozowego na jaja.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 53 z 1929

  Oświadczenie Rządowe z dnia 7 stycznia 1929 r. w sprawie ratyfikacji przez Kubę, Niemcy, Austrję i Japonję konwencji o traktowaniu pracowników obcych narówni z krajowymi w zakresie odszkodowań za nieszczęśliwe wypadki przy pracy, przyjętej jako projekt na VII Sesji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów dnia 10 czerwca 1925 roku w Genewie.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 47 z 1929

  Ustawa z dnia 19 grudnia 1928 r. w sprawie ratyfikacji układu między Rządem Polskim a Rządem Włoskim, dotyczącego uregulowania długu, zaciągniętego przez Polskę u Rządu Włoskiego, podpisanego w Warszawie dnia 18 grudnia 1926 roku.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 46 z 1929

  Ustawa z dnia 19 grudnia 1928 r. w sprawie ratyfikacji konwencji pomiędzy Austrją, Węgrami, Włochami, Polską, Rumunją, Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców i Czechosłowacją w sprawie obywatelstwa, podpisanej w Rzymie dnia 6 kwietnia 1922 roku.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 45 z 1929

  Ustawa z dnia 19 grudnia 1928 r. o uporządkowaniu stanu prawnego na obszarze powiatu brasławskiego oraz gminy duksztańskiej w powiecie święciańskim w zakresie wykonania reformy rolnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 44 z 1929

  Ustawa z dnia 19 grudnia 1928 r. o zamianie gruntów państwowych w W. M. Gdańsku.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 50 z 1929

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Pracy i Opieki Społecznej, Ministra Przemysłu i Handlu oraz Ministra Rolnictwa z dnia 17 grudnia 1928 r. w sprawie wykonania niektórych postanowień rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 sierpnia 1927 r. o zapobieganiu chorobom zawodowym i ich zwalczaniu.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 49 z 1929

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 grudnia 1928 r. o ruchu cudzoziemców, wydane co do §§ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 22, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 44 i 45 w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-07-06 poz. 1628

  Oświadczenie Rządowe z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji handlowej podpisanej w Warszawie dnia 26 czerwca 1922 r. pomiędzy Polską a Szwajcarią, w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-11 poz. 654

  Ustawa z dnia 5 kwietnia 2002 r. o ratyfikacji Konwencji o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii.

 • Dziennik Ustaw z 2004-02-26 poz. 245

  Oświadczenie Rządowe z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii, podpisanej w Madrycie dnia 22 lutego 2001 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-02-04 poz. 147

  Ustawa z dnia 11 grudnia 2003 r. o wypowiedzeniu Konwencji handlowej podpisanej w Warszawie dnia 26 czerwca 1922 r. pomiędzy Polską a Szwajcarią

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-14 poz. 1570

  Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.