Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 606 z 1930

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 11 sierpnia 1930 r. w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu, Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości oraz Pracy i Opieki Społecznej w sprawie taryfy opłat konsularnych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:1930-11-12
Data wydania:1930-08-11
Data wejscia w życie:1930-11-12
Data obowiązywania:1930-11-12

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 606 z 1930Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 606 z 1930 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 605 z 19301930-11-12

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 października 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o opłatach za karty osiedlenia.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 604 z 19301930-11-12

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 sierpnia 1930 r. o określaniu cen aptecznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 603 z 19301930-11-12

  Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych, Spraw Wojskowych, Robót Publicznych oraz Przemysłu i Handlu z dnia 24 lipca 1930 r. w porozumieniu z Ministrami: Skarbu i Komunikacji o obowiązku dostarczania środków przewozowych wodnych żeglugi śródlądowej na rzecz wojska w czasie pokoju.

zamów dokument

Porady prawne

 • Definicja rezydenta i nierezydenta

  Kto w świetle prawa dewizowego jest rezydentem i nierezydentem?

 • Opłata pobierana przez komornika

  Otrzymałem jako dłużnik kopię Wniosku o wszczęcie egzekucji wysłanego do komornika. Wniosek obejmował łącznie (należność główna, odsetki, koszty procesowe, adwokackie (...)

 • Naliczanie opłat za nieświadczone usługi

  Chciałbym się zapytać jak od strony prawnej wygląda taka sprawa. Kilka miesięcy temu rozpocząłem spór z operatorem w sprawie faktury, która wg mnie została niepoprawnie (...)

 • Podwyższanie czynszu za lokal mieszkalny

  Jakie są zasady podwyższania czynszu najmu lokalu mieszkalnego wg ustawy O ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego?

 • Podwyższenie czynszu na remont

  Czy właściciel kamienicy może do stawki czynszowej doliczać np.za m kw. 0,50 zł i zaliczać to na poczet funduszu remontowego?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-05-19 poz. 635

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 13 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat konsularnych

 • Dziennik Ustaw z 1999-08-24 poz. 830

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 1999 r. w sprawie wyjaśnień do Taryfy celnej.

 • Dziennik Ustaw z 1999-05-26 poz. 517

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 26 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad pobierania opłat konsularnych oraz ich wysokości.

 • Dziennik Ustaw z 2011-10-14 poz. 1303

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przejazdu funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz członków ich rodzin na koszt Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przejazdu oraz dokumentów, na podstawie których następuje realizacja tych uprawnień

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-12 poz. 1157

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości opłat pobieranych za przyjęcie protestu morskiego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.